• Zobacz więcej

Czerwiec - spis treści

Drukuj
Nr 6(282)

W numerze:
Kalejdoskop samorządowy – 2
Nad czym zastanawia się minister – 2
Trzynastu najlepszych Sołtysów Roku 2015  – 3, 4-5
Głos sołtysa – 6–7, 19
Z dziennika sołtysa  – 6-7
Gminy w Sieci  – 8
PARPA: Jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie  – 9
Wspólnoty gruntowe – nowe prawo  – 10-11, 30-31
Nie tylko dla sołtysowej  –  12-16
Wspólnota gruntowa – do kogo wniosek?  –  17
Nowa Rada w powiecie ostrzeszowskim  –  17
Ciekawe narzędzia do błyskawicznej publikacji w sieci  –  18
Biblioteczki wędrowne...  – 20-21
Galeria wójtów  –  21
To mieszkańcy decydują  – 22
Fundusz integruje wieś  –  23, 25
Urządzamy się z funduszem sołeckim  – 24
Gdy funduszu sołeckiego brak  –  26
Alarm dla nadbałtyckich gmin  – 27
Azbest nadal groźny  – 28
Orzeczenie – wyjaśnienie  – 29
TUW: Bezpiecznie, bo z wzajemnością  – 32
Podpatrzone  –  33
Jak SB ścigało Tola z Łyczakowa  – 34-35
Piękna nasza Polska cała  – 36
Kłodawa rzepakiem stoi  –  37
Muzycznie w Brzozie  – 37
Stonka wciąż groźna  – 38
Ekspert radzi  – 40
Ślimax GB bat na ślimaki  –  40
Panowie... naśladujcie panie  – 41
Grunt to bezpieczeństwo  – 42
Rzepak w natarciu  –  43
Złoto dla INTERMAGU  – 43
Prawo energetyczne dla gmin  – 45
Daleko od wiatraków  – 45
Udane targi GreenPOWER 2016  – 46
Laudato si’  – 47
Jakie zmiany w szkołach?  – 48
Za co płaci NFZ  –  48