• Zobacz więcej

Marzec 2016 - spis treści

Drukuj
Nr 3(279)

W numerze:
Kalejdoskop samorządowy − 2
Nie wszyscy muszą się przekształcić − 2
Co się stanie z polską ziemią?  − 3, 17
Z okazji Dnia Sołtysa – 4-5
Głos sołtysa – 6-7, 19
Z dziennika sołtysa – 6-7
Gminy w Sieci − 8
PARPA: Uzależnienie od alkoholu  − 9
Fundacja zmieniająca życie młodych ludzi − 10–11
Nie tylko dla sołtysowej − 12–16
Piąty turniej tenisa stołowego sołtysów − 17
Druga twarz Internetu − 18
Pusty rocznik w szkołach − 20–21
Galeria wójtów − 21
Błędy sołectwa, błędy gminy − 22, 26
Sołtysko i sołtysie – zadbaj o zdrowie swoich mieszkańców − 23
Urządzamy się z funduszem sołeckim − 24
In-house znowu w grze − 27
Nowe porządki w odpadach − 27, 28
Selektywnie i kolorowo − 28
Orzeczenie – wyjaśnienie − 29
Dywany dla Pana Boga − 30–31
TUW: Bądź przezorny i ubezpiecz się − 32
Podpatrzone − 33
W fabryce kłamstwa − 34–35
Piękna nasza Polska cała − 36
Czy wójt może zawiesić sołtysa? − 37
Spotkania dla aktywnych − 37
Konkurs „Sołtys Roku” − 37
Karta zgłoszeniowa do Konkursu „Sołtys Roku” − 38
Co dalej z doradztwem rolniczym? − 39, 45
Zainwestować w ziemię − 40
Ekspert radzi − 42
Mazurskie Agro Show − 42
Targi FERMA 2016 − 44
Cztery miliardy na środowisko − 46
Hybrydy na ulicy − 46
GREENPOWER stolicą zielonej energii − 47
Wypłacą, ale później − 48
Złota bransoletka − 48