• Zobacz więcej

Luty 2016 - spis treści

Drukuj
Nr 2(278)

W numerze:
Kalejdoskop samorządowy  −  2
Wydmuszki demokracji – 2
Zdejmowanie gorsetu ze stowarzyszeń  −  3, 22
Siła tkwi w samorządności  −  4, 10
Po równi pochyłej  −  5, 11
Głos sołtysa − 6-7, 19
Z dziennika sołtysa  −   6-7
Gminy w Sieci  −  8
Czy kary też we wniosku o refundację  −  9
Bank BGŻ BNP Paribas najlepszy dla rolnika  −  9
Nie tylko dla sołtysowej  −  12–16
Dzień seniora w Sulechowie  −  17
Życie po formacie  −  18
Uczą, bawią, integrują  −  20–21
Galeria wójtów  −  21
Konferencja w Siemianicach  −  23
Sołecki wyjazd integracyjny  −   23
Urządzamy się z funduszem sołeckim  −  24
Regulamin Konkursu „Sołtys Roku”  −  25
Karta zgłoszeniowa do Konkursu „Sołtys Roku”  −  26
Smog nie tylko w Małopolsce  −  27
Zapłacą mniej  −  27
Oddaj pralkę w dobre ręce  −  28
Bez podwyższonych opłat  −  28
Orzeczenie – wyjaśnienie  −  29
Wieś w kratę  −  30–31
TUW: Zaplanuj z wzajemnością  −  32
Podpatrzone  −  33
Roman Bartoszcze (1946-2015)  −   34-35
Piękna nasza Polska cała  −  36
Kupony prenumeraty  −  37-38
Nowocześnie i bezpiecznie z Bayerem  −  39
POLAGRA-PREMIERY to czołówka  −  40-41, 42
Ekspert radzi  −  42
Bioenergia w rolnictwie  −  44-45
Na Mazowszu wieje po raz ostatni  −  46
W świetle prawa  −  46
Taryfy nie do końca gwarantowane  −  47
Komu służy energetyka obywatelska?  −  47
Czy duże nie jest piękne?  −  48
Kłopoty z elektroniką  −  48