• Zobacz więcej

Wrzesień 2014


g9Piotr Kłobuch - Węgorzewo Koszalińskie
– Jest taki sołtys bloger na Pomorzu, który prowadzi ciekawy blog o swoim sołectwie – zachęcał mnie do przeczytania kolega dziennikarz, sam miłośnik blogowania. I wkrótce, podczas targów samorządowych GMINA w Poznaniu, poznałam Piotra Kłobucha. Na konferencji zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, w części dotyczącej nowoczesnych form komunikowania się mieszkańców wsi, miał niewiele więcej niż kwadrans, aby opowiedzieć o swoich dwóch wielkich pasjach – sołtysowaniu i blogowaniu. Aktywne Wegorzewo blog osobisty czyta się znakomicie! Piotr Kłobuch, nauczyciel z wykształcenia, obecnie właściciel gospodarstwa agroturystycznego, od ponad siedmiu lat sołtysuje w Węgorzewie Koszalińskim w gminie Sianów, w woj. zachodniopomorskim.
Jest pomysłodawcą wielu imprez i akcji, które realizuje wspólnie z mieszkańcami i aktywną radą sołecką. Organizuje wycieczki rowerowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, współpracuje z zespołem ludowym „Złoty Dukat”, którego jest założycielem (repertuar m.in. w języku słowackim i czeskim. Z pomocą społeczności lokalnej Piotr Kłobuch wybudował lapidarium w Węgorzewie. W latach 2009 i 2012 brał udział w akcjach protestacyjnych przeciwko zamknięciu szkoły podstawowej w Szczeglinie, w której uczą się dzieci z Węgorzewa.
– Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z siedmiu wiosek z gminy Sianów i Polanów, ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, więc wspieranie naszych działań przez pana Piotra Kłobucha, sołtysa Węgorzewa, nabiera szczególnego znaczenia – komentuje Dorota Rabsztyn-Dudek, dyrektorka szkoły.
Jaka jest historia starej urokliwej osady nazwanej Węgorzewem Koszalińskim? Na wschód od Koszalina, za wzniesieniami Góry Chełmskiej, znajdowało się ukryte wśród lasów płytkie jezioro. Mieszkający tam rybacy łowili w nim ryby, najcenniejszy był węgorz. To od niego powstała nazwa Węgorzewo, czyli miejsce obfitujące w węgorze. Nazwa osady po raz pierwszy pojawiła się w dokumentach w XIV wieku, gdy rycerz Piotr Święca z Polanowa podarował ją zakonowi cystersek z Koszalina. Zakonnice były właścicielkami wioski przez kolejne dwieście lat, aż do sekularyzacji zakonu.
Węgorzewo leży na terenie pomorskiej „Sianowskiej Krainy w Kratkę”, przypominającej naturalny skansen. Zachowały się tu ostatnie przykłady regionalnego budownictwa szachulcowego, będącego przez wieki elementem krajobrazu Pomorza. Najcenniejsze są budynki leśniczówki i chałupy gburskiej z 1845 roku.
Gburami nazywano w XV –XIX w. na Pomorzu bogatych chłopów. W Węgorzewie znajduje się pięć szlaków rowerowych.
Cztery lata temu został otwarty międzynarodowy szlak „Bike the Baltic”, który połączył Pomorze Środkowe, duński Bornholm i Skanię w Szwecji.
Zrealizowane inwestycje komunalne za kadencji pana Piotra to przebudowa placu wiejskiego na boisko do koszykówki,
odnowienie świetlicy wiejskiej, postawienie sceny zewnętrznej do występów muzycznych, uporządkowanie cmentarza ewangelickiego. Źródła finansowania inwestycji to odpis sołecki i fundusze pozyskiwane z projektów. Przybliżona
wartość przedsięwzięć wynosi około 130 tys. złotych. Sołtys Węgorzewa zasłynął z licznych akcji współorganizowanych
z mieszkańcami, których potrafi zmotywować do aktywnej działalności na rzecz dobra wspólnego.
Wziął udział w akcji „Wspólne Pomorze”, budując lapidarium na cmentarzu poniemieckim, dzięki temu został finalistą w konkursie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w 2012 roku. Pragnął wypromować sportowy styl życia w swoim sołectwie, dlatego wraz z mieszkańcami zorganizował cztery edycje „Rowerowych Spotkań Podróżników w Węgorzewie” oraz cykl imprez dla młodzieży „Rowerem do Sianowskiej Krainy w Kratkę”. Przyczynił się także do wybudowania boiska do koszykówki.
Dzięki pomocy społeczności lokalnej sołtysowi udało się odmalować i wyposażyć salę wiejską, a także wysprzątać i uporządkować wieś – podobne akcje organizowane są w Węgorzewie co roku. Sukcesem pana Piotra jest odtworzenie alei lipowej we wsi i posadzenie drzew przy drogach gminnych. Zorganizował także warsztaty muzyczne dla zespołów ludowych „Gra muzyka w Węgorzewie”. Ponieważ sam jest miłośnikiem historii, przyczynił się do przywracania pamięci o pierwszych osadnikach z II Szwadronu Warszawskiej Brygady Kawalerii, wspólnie z grupą rekonstrukcji historycznej. Widowisko odbyło się podczas Ułańskich Dożynek w 2012 roku.
Aktywni mieszkańcy Węgorzewa pod kierownictwem swojego sołtysa wzięli udział w „Bitwie o zapałkę”, odbywającej się w Sianowie. Impreza swą nazwą ma przypominać, że przez wiele lat istniała w Sianowie fabryka zapałek znana w całej Polsce. Drużyna z Węgorzewa dzielnie walczyła w siedmiu konkurencjach: biciu po łbie, wiejskim superslalomie, dojeniu kozy, parkowaniu wozu konnego, biegu w gumofilcach i przysmaku drwala. Pan Piotr potrafi zachęcić do aktywności nie tylko dorosłych mieszkańców, ale także młodzież. Rok temu ogłosił konkurs na szkolny blog. Dwie absolwentki miejscowej szkoły – Laura z Węgorzewa i Kasia ze Szczeglina – podjęły wyzwanie i przez rok pisały o swojej szkole i swoim życiu. Tak powstały dwa blogi: „Koniec tajemnic” i „Z życia nastolatki”. Obydwie blogerki pokazały, że pisanie może być pasją. I dlatego Piotr Kłobuch uznał, że należą im się takie same nagrody, za zajęcie ex aequo pierwszego miejsca. Sołtys aktywnie wspiera także najstarszych mieszkańców, między innymi seniorkę wsi, 92-letnią panią Anielę Oczkowską. Jaki jest jej sekret długowieczności? Ciekawość świata i ludzi. Promując aktywny i kulturalny sposób spędzania czasu w swoim sołectwie pan Piotr przyczynił się do zorganizowania imprezy czytelniczej „W krainie baśni” w filii biblioteki w Węgorzewie. Uczestniczące w spotkaniu dzieci wysłuchały bajek, m.in. Henryka Sienkiewicza, które przeczytali zaproszeni goście. Dzieci śpiewały wspólnie z opiekunami piosenki i obejrzały film „Listy do M.” Pomimo licznych obowiązków związanych z pełnieniem funkcji sołtysa pan Piotr znajduje czas także na inne inicjatywy. W 2009 roku założył zespół ludowy „Złoty Dukat”, który wielokrotnie był nagradzany na przeglądach muzyki folkowej i zajął pierwsze miejsce na Ludowej Liście Przebojów w Radiu Koszalin. Zespół niedawno hucznie obchodził swoje 5-lecie. Podczas uroczystości, oprócz prezentów i życzeń, były też występy zaproszonych gości. Na scenie w Węgorzewie śpiewały „Jarzębiny” ze Świeszyna i „Bursztyny” z Sianowa. Przybyli też śpiewający goście z Maszkowa. Znakomicie udał się popis „Złotego Dukata”, który wykonał swoje najlepsze utwory. Goście wspominali, że nastrój tego benefisu przypominał zabawę w starej dobrej wiejskiej gospodzie.
Sołtys Węgorzewa jest członkiem Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie, a także Rady Doradczej Fundacji „Środkowopomorska Grupa Działania” w Koszalinie. Pełni funkcję wiceprezesa Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie.
Jako autor projektu promującego lokalne budownictwo szachulcowe na terenie gminy Sianów zajął drugie miejsce w konkursie na najlepszy produkt turystyczny Pomorza Środkowego. Za działania na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego został nagrodzony dyplomem „Swojskie zabytki” przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Pan Piotr jest współautorem strony internetowej sołectwa Węgorzewo, która zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Strony Społeczności Lokalnych, organizowanym w 2012 roku przez Wydawnictwo Ludowe i PSL. Jest także aktywnym twórcą Blogu Sołtysa na temat życia mieszkańców swojej miejscowości. Opracował i wydał przewodnik „Leśne szlaki rowerowe Ziemi Sianowskiej”. Zasłynął jako autor wielu pomysłów z dziedziny kultury i turystyki w swojej gminie.
Jakie plany związane z rozwojem sołectwa ma pan Piotr? Do najważniejszych należy pozyskanie funduszy na realizację projektów edukacyjnych i integracyjnych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Refugium, a także współpraca z grupą rekonstrukcji historycznej. Wspólnie chcą zorganizować coroczne festyny, a także ufundować na budynku świetlicy tablicę pamiątkową związaną z działalnością osadników z II Szwadronu Ułanów Warszawskiej Brygady Kawalerii.
Ambitne plany sołtysa Węgorzewa dotyczą także budowy placu na potrzeby imprez integracyjnych i wydania płyty CD z twórczością zespołu ludowego „Złoty Dukat”. Za dotychczasową działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz swojego sołectwa i gminy, skierowaną m.in. do młodszych mieszkańców Węgorzewa, a także szerzenie w nowoczesny sposób patriotyzmu i prawdy historycznej o dziejach Polski i Pomorza pan Piotr Kłobuch został uhonorowany tytułem „Sołtysa Roku 2013”.
 
Grażyna Szady
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 
Fot. Archiwum sołectwa, A. Kaniewska - Gazeta Sołecka, Nr 9(261), str. 6-7, 19.