Wrzesień 2018

Drukuj

wrzesien2018Franciszek Armatowski – Szczodrowo
Od ponad dziesięciu lat sołtys Franciszek Armatowski przewodzi sołeckiej społeczności Szczodrowa (pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z XII wieku) wraz z osadami Przerębska Huta i Szczodrowski Młyn w gminie Skarszewy na Kociewiu w województwie pomorskim. Ludzie cenią go przede wszystkim za to, że potrafi zintegrować społeczność wokół działań dla wspólnego dobra i poprawy warunków życia we wsi, a to niełatwa umiejętność. W czasie jego sołtysowania w Szczodrowie wykonano wiele niezbędnych inwestycji, które polepszyły standard życia mieszkańców i poprawiono estetykę wsi.
Franciszek Armatowski jest też radnym w Radzie Miejskiej w Skarszewach. W ostatnich dziesięciu latach w sołectwie założono sieć wodociągową z przyłączeniem dwóch sąsiednich miejscowości, na którą wydano ponad pół miliona złotych. Zmodernizowano drogi śródpolne o łącznej długości półtora kilometra za kwotę 94 tys. zł. Wyremontowano i położono nowe chodniki za 100 tys. zł. Wymieniono dach i przeprowadzono całkowity remont remizy (koszt 15 tys. zł) oraz zakupiono wóz strażacki bojowy dla OSP Szczodrowo za 800 tys. zł. Zbudowano również wielofunkcyjne boisko, uzyskując na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 270 tys. zł. Zaadaptowano i wyremontowano świetlicę wiejską (koszt inwestycji 62 tys. zł). Przybliżona wartość wymienionych przedsięwzięć to 2 mln zł, co świadczy o bardzo wysokiej aktywności inwestycyjnej społeczności Szczodrowa i jej lidera sołtysa Franciszka Armatowskiego. Ale nie tylko poprawa infrastruktury we wsi zdominowała dziesięciolecie sołtysowania pana Franciszka, który jest świetnym animatorem życia społecznego i od momentu, kiedy został sołtysem w 2007 roku organizuje dużo akcji, które na celu mają zintegrować mieszkańców i uczynić ich życie na wsi ciekawszym. Do takich aktywności trzeba zaliczyć corocznie organizowany Dzień Dziecka, wspaniałe Festyny Rodzinne, które w ubiegłym roku świętowały jubileusz X-lecia i Mikołajki. Zabawy z konkursami i nagrodami, zwłaszcza te dla dzieci i młodzieży, cieszą się ogromnym powodzeniem i sprawiają w ciągu roku najmłodszym wiele radości i uciechy.
Szczodrowo regularnie uczestniczy w konkursie pn. „Piękna Wieś’, w którym co roku zajmuje wysokie lokaty, w 2011 i 2014 roku – II miejsce, a w 2012 i 2013 roku – I miejsce w gminie Skarszewy, w której jest 19 sołectw. Również w 2013 r. wieś pana Franciszka zajęła III miejsce w tym samym konkursie, ale na poziomie powiatowym (powiat Starogard Gdański). Wiele akcji poprawiających wizerunek wsi, jak udział w konkursie „Piękna Wieś”, dbanie o czystość i porządek na boisku sportowym i koszenie trawników, jest inicjowanych właśnie przez pana Franciszka. – Sołtys Armatowski w swoim działaniu przyczynia się do poprawy warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców, z kolei mieszkańcy wspomagają sołtysa w tym działaniu – podkreślają zgodnie członkowie rady sołeckiej: Arkadiusz Seidel, Jan Smuczyński i Jacek Ronowski, w niezmienionym składzie współpracujący z sołtysem od 2011 roku.
Pełne zaangażowanie Franciszka Armatowskiego w sprawowanie funkcji sołtysa Szczodrowa podkreśla Jacek Pauli, burmistrz miejsko-wiejskiej gminy Skarszewy. Jego zdaniem, znakomicie sprawdza się on zarówno w sytuacjach wymagających wsparcia mieszkańców w kwestiach trudnych czy też konfliktowych, jak również wtedy, gdy zachodzi konieczność reprezentowania sołectwa na zewnątrz. Ma wysokie umiejętności interpersonalne, łatwo nawiązuje kontakty, a w swoim sołectwie przez lata wytworzył atmosferę wzajemnej pomocy i zrozumienia. We współpracy z władzami samorządowymi wykazuje się dużą rzetelnością w działaniu, jak również wiedzą i kreatywnością – mówi burmistrz Pauli.
Bardzo ciepło o naszym laureacie wyraża się proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Szczodrowie ksiądz Ryszard Jędrzejak. Sołtys Franciszek Armatowski od 2008 roku jest członkiem Rady Parafialnej, jest pomocny przy wdrażaniu  wielu inicjatyw związanych z remontem zabytkowego kościoła parafialnego pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza z XVI wieku. – W 2015 roku bezinteresownie wymalował kruchtę kościoła, co pochłonęło około dwóch tygodni ciężkiej pracy, bierze też udział w pracach porządkowych wokół świątyni i na cmentarzu, na przykład przy koszeniu trawy czy wycince krzaków –opowiada ksiądz proboszcz.
– Sołtys Armatowski jest członkiem Zarządu OSP Szczodrowo, inicjatorem wielu przedsięwzięć OSP, takich jak remont świetlicy czy wymiana dachu w budynku remizy – podkreśla zasługi pana Franciszka Józef Eberdowski, prezes OSP Szczodrowo. – Jako radny pomaga w zdobywaniu środków finansowych dla strażaków, znacząco przyczynił się do sfinalizowania zakupu wozu bojowego dla OSP. Jednostka ta działa w zintegrowanym systemie pożarnictwa. Za zasługi dla OSP Szczodrowo druh Franciszek Armatowski w 2015 roku otrzymał brązowy Medal Zasługi dla Pożarnictwa. Będąc sołtysem organizuje co roku festyn wiejski, podczas którego odbywają się pokazy działania i zawody sprawności bojowej OSP. Dzięki jego staraniom w znacznym stopniu poprawiło się bezpieczeństwo pożarowe wioski.
Józef Kamiński, przewodniczący Rady Miejskiej w Skarszewach, ceni pana Józefa i jako sołtysa, i jako radnego, którym jest już drugą kadencję. W radzie miejskiej pełni funkcję przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego. Podkreśla jego pasje społecznikowskie, które Franciszek Armatowski realizuje z dużym zaangażowaniem. Jest odpowiedzialnym działaczem samorządowym oraz inicjatorem wielu znaczących przedsięwzięć w środowisku lokalnym, tak sołectwa Szczodrowo, jak i miasta i gminy Skarszewy. – W sytuacjach wymagających podejmowania niełatwych i ważnych decyzji Franciszek Armatowski dąży do poszukiwania drogi kompromisu i porozumienia. Sprawy sołectwa i gminy, których jest reprezentantem traktuje niezwykle poważnie i odpowiedzialnie – zaznacza Józef Kamiński, zwracając uwagę, że na pana Franciszka zawsze można liczyć, że to po prostu „swój chłop”.
Franciszek Armatowski w roku 2011 był jednym z inicjatorów powstania i założenia Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego. Od lat jest członkiem zarządu Stowarzyszenia, a od 2015 roku – sekretarzem. Aktywnie działa w ruchu stowarzyszeniowym. W 2014 roku w Pączewie wziął udział w spotkaniu z członkami Komisji Rozwoju Senatu RP, którego tematem były m.in. kwestie związane z funduszem sołeckim. Uczestniczył również w wielu konferencjach merytorycznych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, a także w spotkaniu z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim w marcu 2015 roku w Koninie. Propaguje korzystanie z odnawialnych źródeł energii i ochronę przyrody na terenie zabudowy zagrodowej w powiecie starogardzkim. W 2013 roku sołtys Franciszek Armatowski został odznaczony medalem „Zasłużony dla rolnictwa”.
Pan Franciszek jest również aktywny na posiedzeniach Rady Powiatu Starogardzkiego w Komisji Infrastruktury, na których wielokrotnie zabiegał o poprawę infrastruktury drogowej swojego sołectwa i gminy Skarszewy. W ciepłych słowach mówi o nim wicestarosta Kazimierz Chyła, podkreślając zasługi sołtysa Szczodrowa w rozwoju środowiska lokalnego. W dowód uznania za ponad dziesięcioletnią działalność społeczną i sprawowanie funkcji sołtysa Szczodrowa Kapituła Konkursu „Sołtys Roku 2016” przyznała Franciszkowi Armatowskiemu zaszczytny tytuł „Sołtys Roku 2016”.

Grażyna Szady

Fot. archiwum sołectwa
Gazeta Sołecka nr 9(309), str. 6-7, 19

Podpisy:
1.Wyremontowana remiza strażacka w Szczodrowie.
2.Podczas sołeckich spotkań nie brakuje zabaw dla najmłodszych.
3.Pokazy strażackie zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem.
4.W sołectwie na bieżąco remontowane są nawierzchnie dróg.   
5.Z nowoczesnego  boiska korzystają na co dzień uczniowie.
6.Drużyna piłkarska LZS Szczodrowo.
7.Sołtys aktywnie działa w Stowarzyszeniu Sołtysów Powiatu Starogardzkiego.
8.Pan Franciszek wita uczestników Pikniku Wiejskiego.
9.Pan Franciszek reprezentuje sołectwo podczas spotkań gminnych.