Czerwiec 2018 - spis treści

Drukuj
NUMER 6(306)

W numerze:
Kalejdoskop samorządowy – 2
Już nie taki cymes – 2
Gdzie dobrobyt, gdzie bieda? – 3
Rada Krajowa KSS o potrzebie ustawowych zmian – 4–5, 40
Głos sołtysa – 6–7, 19
Z dziennika sołtysa – 6–7
Po co nam Unia? – 8–9
Przez Szwecję do Wenecji – 10–11, 18
Nie tylko dla sołtysowej – 12–16
Wybiórczy inkasenci wśród sołtysów? – 17
Wysoka mierzy wyżej – 20–21
Użyczenie gminnej nieruchomości a fundusz sołecki – 22–23
Urządzamy się z funduszem sołeckim – 24
Walczyli o niepodległą Polskę – 25
Targi AUTOSTRADA zakończone – 26
Jak gospodarować odpadami? – 27, 28
Konsultacje w gminach – 28
Orzeczenie – wyjaśnienie – 29
FLORIANY dla najbardziej kreatywnych – 30–31, 38
TUW: W bezpiecznej gminie bezpieczniej w szkole – 32
Podpatrzone – 33
Zielone Świątki na Urzeczu – 34–35
Artysta, kabareciarz, samorządowiec – 36–37
Akademia skutecznego działania – 39
Na ziarno i kiszonkę – 41
Za co lubimy parki? – 42
Targi OpenFarm Przasnysz 2018 – 42
All Star Volley Show – 43
Ekspert radzi – 44
Skołoszów zaprasza na Agro Targi Wschód – 44
Po raz trzeci w Ułężu – 45
Wiosenna oferta dla rolników – 45
Rolniku – zadbaj o bezpieczeństwo w swoim gospodarstwie i przy pracach polowych! – 45
Dla strażaków i ratowników – 46
Zwrot ku biogazowni – 46–47
Porady FRONIUS – 47
Los małych szkół – 48
Ciągle zajęci, ciągle się spieszą – 48