Marzec 2018

Drukuj
3 2018Elżbieta Szumska – Ciemnoszyje
Ciemnoszyje, liczące około 230 mieszkańców i 40 domów niewielkie sołectwo w gminie Grajewo na Podlasiu, od 15 lat ma niekwestionowaną liderkę. Sołtys Elżbieta Szumska z wykształcenia jest pedagogiem. Wraz z mężem od 1997 roku prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli bydła mięsnego. Od trzech kadencji jest radną w Radzie Gminy Grajewo, a także prezeską Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ciemnoszyje, którego jest współzałożycielką. Jest też członkinią LZS Ciemnoszyje, Stowarzyszenia Gminy Grajewo oraz OSP, przy którym założyła Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Działa w Radzie Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej.
Ciemnoszyje na ziemi łomżyńskiej wyjątkowo okrutnie zostały doświadczone podczas tragicznych lat II wojny światowej. Najstarsi mieszkańcy pamiętają jeszcze sierpień 1944 roku, gdy wojska niemieckie spacyfikowały ich rodzinną miejscowość. Zginęło wtedy kilkadziesiąt osób, spalono budynki mieszkalne i gospodarcze. Aby pamięć o tym wydarzeniu przetrwała, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ciemnoszyje wraz z mieszkańcami przy pomocy władz gminy Grajewo i UE ufundowało tablicę. Jest ona jest hołdem dla wszystkich zamordowanych wówczas osób, a także świadectwem historii tych ziem i lekcją patriotyzmu. Było to możliwe dzięki pozyskanemu grantowi z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W 69 lat po tych wydarzeniach odbyła się uroczystość w miejscu zagłady wraz z mszą świętą upamiętniającą pacyfikację wsi Ciemnoszyje, celebrowaną przez proboszcza parafii Białaszewo Dariusza Łapińskiego.
Wójt Grajewa Stanisław Szleter podkreśla, że od samego początku sołtysowania Elżbiety Szumskiej w Ciemnoszyjach współpraca z władzami gminy układa się bardzo dobrze. Pani Elżbieta jest zaangażowana w sprawy lokalnej społeczności, integruje środowisko i inspiruje mieszkańców do wspólnego działania. Aktywnie zabiega o realizację przedsięwzięć, które mają poprawić warunki życia mieszkańców jej wioski.
Ciemnoszyje są dziś uznawane za wizytówkę gminy Grajewo i jest to z pewnością zasługa dobrej współpracy sołtys Elżbiety Szumskiej z radą sołecką, mieszkańcami oraz samorządem gminnym. Dzięki funduszowi sołeckiemu, środkom z gminnego budżetu, a także grantom pozyskanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ciemnoszyje w sołectwie wykonano wiele potrzebnych inwestycji. Należy do nich przede wszystkim budowa chodników oraz modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej, remont dróg gminnych i powiatowej łączących sąsiednie miejscowości w kierunku Grajewa i Moniek, naprawa dróg dojazdowych do pól i łąk sfinansowana z pieniędzy funduszu sołeckiego, modernizacja boiska dla dzieci i młodzieży do gry w koszykówkę i jazdy na rolkach, remont świetlicy wiejskiej i urządzenie placu zabaw dla dzieci. Przybliżona wartość wszystkich inwestycji w sołectwie Ciemnoszyje podczas pełnienia funkcji sołtysa przez Elżbietę Szumską wynosi aż 7 mln zł!
Członkowie Rady Sołeckiej Ciemnoszyje zapewnili w rekomendacji Elżbiety Szumskiej, że ich sołtyska jest wspaniałą inicjatorką i koordynatorką wielu zadań poprawiających jakość życia mieszkańców. Otwarta na nowe pomysły dotyczące rozwoju wsi, potrafi słuchać i rozmawiać z ludźmi. A przede wszystkim potrafi zmotywować ich do działań społecznych i budować porozumienie w sprawach konfliktowych. Elżbieta Szumska koncentruje się nie tylko na nowoczesnych inwestycjach infrastrukturalnych tak bardzo potrzebnych zarówno jej sołectwu, jak i pozostałym w gminie Grajewo. Równie bliskie są jej tzw. działania miękkie, prospołeczne Zajęcia wokalno-taneczne dla dzieci i młodzieży, kursy komputerowe i nauki języka angielskiego dla dorosłych, kurs „Kucharz staropolski” to tylko niektóre inicjatywy naszej laureatki skierowane bezpośrednio do wybranych grup mieszkańców jej wioski, również do seniorów i osób w podeszłym wieku. Spotkania wigilijne w pięknej świetlicy wiejskiej, w które pani Elżbieta od lat się angażuje przygotowując wspólnie z innymi gospodyniami tradycyjne potrawy, są jednocześnie okazją do bezpośrednich rozmów z włodarzami gminy i wszystkimi mieszkańcami. Młodzież przedstawia jasełka i organizuje wieczór wspólnego kolędowania. Równie dużym uznaniem cieszą się spotkania w tłusty czwartek i ostatki, a także uroczyście obchodzony Dzień Kobiet oraz imprezy organizowane specjalnie dla osób starszych i samotnych.
Zdaniem sołtys Elżbiety Szumskiej, co stara się pokazać poprzez swoją działalność na rzecz mieszkańców wsi Ciemnoszyje, ważna jest integracja wszystkich pokoleń. Ważne jest też stworzenie takich warunków życia, jak i spędzania wolnego czasu poprzez na przykład rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji, aby młodzież zechciała pozostać na wsi i z nią właśnie wiązać swoją przyszłość. A nie jest to łatwe zadanie.
Danuta Odolecka, wiceprezeska Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Grajewo, podkreśla umiejętności sołtys Elżbiety Szumskiej nie tylko pozyskiwania grantów i innych środków niezbędnych do sfinansowania sołeckich i gminnych przedsięwzięć, lecz także słuchania mieszkańców swojej wioski i reagowania na ich potrzeby oraz oczekiwania. Pani sołtys potrafi rozmawiać z ludźmi. Wie co im leży na sercu. A jej zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu do celu jest powodem wielu sukcesów w poprawie warunków życia mieszkańców.
     Za swoją aktywną działalność na rzecz społeczności wsi Ciemnoszyje, opiekę nad ludźmi starszymi i potrzebującymi wsparcia, a także zachowanie pamięci o historii i tożsamości narodowej Elżbieta Szumska została uhonorowana zaszczytnym tytułem „Sołtys Roku 2016”
Grażyna Szady
 

Fot. archiwum sołectwa

Podpisy:
1.Sołectwo leży przy ruchliwej drodze krajowej łączącej Białystok z Ełkiem.
2.Dzięki pieniądzom z funduszu sołeckiego w Ciemnoszyjach jest siłownia plenerowa.
3.Strażacy włączają się w edukacje dzieci prowadząc szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.
4.Festyn sołecki to wspaniała okazja do integracji i zabawy.
5.Reprezentacja gminy Grajewo uczestniczyła w Igrzysk LZS w Sokółce.
6.Młodych strażaków-ochotników w sołectwie nie brakuje.
7.Na zakończenie lata zorganizowano piknik z pieczeniem kiełbasek.
8.Spotkania świąteczne na stałe wpisały się w życie sołectwa.
9.Elżbieta Szumska odbiera nagrodę dla sołectwa.
10.11. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ciemnoszyje jest laureatem wielu konkursów.