• Zobacz więcej

Październik 2013 - spis treści

Drukuj

 

Nr 10(250)

W numerze:
Kalejdoskop samorządowy – str. 2
Żeby mieszkańcy mieli wpływ na wzmocniony samorząd – str. 3
Rządy należą też do kobiet – str. 4-5, 36
Głos sołtysa – str. 6-7, 19
Z dziennika sołtysa – str. 6-7
Gminy w Sieci – str. 8
Zdaniem MRiRW – str. 9
Wielkopolskie Dożynki – str. 11
Nie tylko dla sołtysowej – str. 12-16
Uprawnienia do prowadzenia
zebrania wiejskiego – str. 17
Szukaj a znajdziesz... w Google – str. 18
Migawki z życia – str. 20-21
Galeria wójtów – str. 21
Bitwa ossowska – str. 22-23
Siła kobiet wiejskich – str. 24, 25
Bieg Sołtysów już po raz dziewiąty! – str. 25
Konferencja rolników i środowisk wiejskich – str. 26
Miej wpływ na projekty realizowane przez KSS – str. 26
Jak zostać prosumentem? – str. 27, 28
ABC segregowania śmieci – str. 28
Orzeczenie – wyjaśnienie – str. 29
Aktywność seniorów – str. 30-31
TUW: Bezpieczna gmina – str. 32
Podpatrzone – str. 33
Zemsta szeregowca LWP – str. 34-35
Inkubujemy wspólnoty gruntowe – str. 36
Pszczoły zasługują na szczególną ochroną – str. 37, 38
Bardziej skuteczna i przejrzysta – str. 40
Dla rolnika. Dla natury – str. 42
Sukces ROLEXPO – str. 44-45
Groźne bakterie – str. 44
FISKARS – konkurs – str. 45
SAMOspłacający się dom – str. 46
W Polkowicach – o energetyce przyszłości – str. 47
Czas dla samorządów – str. 48
Obligo dla wójta – str. 48
ABC FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Ani złotówki bez tytułu prawnego – str. I-IV