• Zobacz więcej

Czerwiec 2013 - spis treści

Drukuj

 

Nr 6(246)

W numerze:
Kalejdoskop samorządowy – str. 2
Doktorat o sołtysach i sołtyskach – str. 3
Jaka jest Wiejska Polska? – str. 4–5
Głos sołtysa – str. 6-7, 19
Z dziennika sołtysa – str. 6-7
Gminy w Sieci – str. 8, 26
Zdaniem MRiRW – str. 9
Przeszłość dla rozwoju – str. 10-11
Nie tylko dla sołtysowej – str. 12-16
Czy wójt może zmienić przedsięwzięcie wskazane we wniosku – str. 17
W Mikołajewicach codziennie się coś dzieje – str. 18
Niezapomniana pielgrzymka – str. 20-21
Galeria wójtów – str. 21
Wieś z energią – str. 22-23
Pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych w ramach PROW 2007-2013 – str. 24
Wakacyjne wyzwania, czyli jak wspierać abstynencję dziecka i dbać o jego bezpieczeństwo – str. 25
Razem dla e-integracji – str. 26
Co z tymi śmieciami – str. 27
Energetyczna partyzantka – str. 28
Na nowo o śmieciach – str. 28
Orzeczenie – wyjaśnienie – str. 29
Aktywnie dla dobra wspólnego – str. 30-31
TUW: Zapobiegliwi się ubezpieczają – str. 32
Podpatrzone – str. 33
Fakty i mity
o „Solidarności” rolniczej – str. 34-35
Jak przejąć grunt z budynkiem – str. 36-37
ARR: Owoce w szkole – skutecznym programem edukacyjnym i zdrowotnym dla dzieci – str. 38
Dać szansę polskim rolnikom – str. 39, 42
ANR: Zjawisko bezumownych
użytkowników zanika
Stabilne ceny w I kwartale 2013 r. – str. 40-41
Ekspert radzi – str. 42
Bezpieczna żywność – str. 42
Ile jest mięsa w mięsie? – str. 45
Złoty Laur AgroLigi dla KRUKOWIAKA – str. 45
Zacznij śmiecić na poważnie! – str. 46
59 dni do słońca – str. 47
15 lat Jasielskiego Stowarzyszenia – str. 48
Masz nową wiadomość – str. 48
ABC FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Zanim zebranie wiejskie
uchwali wniosek – str. I-IV