• Zobacz więcej

Styczeń 2013 - spis treści

Drukuj

 

Nr 1(241)

W numerze:
Kalejdoskop samorządowy – str. 2
Być kobietą na wsi – str. 3, 26
Trzeba widzieć, żeby zmienić – str. 4-5, 30
Głos sołtysa – str. 6-7, 19
Z dziennika sołtysa – str. 6-7
Nam nie zdarzy się AMBER GOLD – str. 8-9
Samowola budowlana – str. 9
Od kurendy do Internetu – str. 10-11
Nie tylko dla sołtysowej – str. 12-16
Sprzątanie chodnika przyległego do nieruchomości – str. 17
Witryna to zaproszenie – str. 18
Jadwiga Dziubińska – str. 20-21
Galeria wójtów – str. 21
Odpowiadamy na listy – str. 22-23, 24
Warto przeczytać – str. 24
Czas seniorów – str. 25
Puszka z PETem w nowej odsłonie – str. 27
Kalendarium ustawy śmieciowej – str. 27-28
Nie śmiecić w lasach – str. 28
Orzeczenie – wyjaśnienie – str. 29
Nie każdy jest magistrem prawa – str. 30
Podkarpackie konkursy rozstrzygnięte – str. 31
TUW: Po pierwsze: ubezpiecz się – str. 32
Podpatrzone – str. 33
Ks. Bogusław Bijak (cz. 2) – str. 34-35
Barbara Pacholska wśród laureatów Kryształowej Koniczyny – str. 36-37
Regulamin konkursu „SOŁTYS ROKU” – str. 36-37
Korzecznik stał się przykładem dla całej Polski – str. 38-39
Wigilia w Gorzycach Wielkich – str. 39
Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – str. 40
Czternasty turniej tenisa stołowego – str. 40
Uszczelnianie nasiennictwa – str. 41
Kultura mleczna – str. 42
BUDMA 2013 – str. 43
Z dofinansowaniem łatwiej – str. 44
Efektywność energetyczna w gminie – str. 45
Dlaczego biogazownie? – str. 46
Kioto obowiązuje dalej – str. 47
Powstali Sołtysi Mazowsza – str. 48
Loteria fantowa – str. 48
ABC FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Jaka przyszłość wspólnoty sołeckiej? – str. I-II
Zaplanujmy rozwój własnej wsi – str. III-IV