• Zobacz więcej

Najlepsi Sołtysi Roku 2016!

soltys16

W 15. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku 2016”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wzięli udział najlepsi sołtysi z całego kraju. Najwięcej z Wielkopolski, Mazowsza i Zachodniego Pomorza; więcej pań niż panów, co znalazło odzwierciedlenie wśród dwunastki laureatów.

W tym roku nie dopisali sołtysi z województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, co o tyle dziwi, że dotychczas zawsze byli licznie reprezentowani w konkursie „Sołtys Roku” i niejednokrotnie reprezentanci z tych regionów zdobywali najwyższe laury. Wśród zgłoszonych kandydatów zdecydowanie przeważali sołtysi z wykształceniem rolniczym (ponad jedna trzecia) średnim lub wyższym. Reprezentowali również „nierolnicze” zawody, dosyć rzadko spotykane na wsi, jak: poligraf, chemik, fizjoterapeuta, asystent stomatologa, czy stolarz meblowy. Najstarszy stażem sołtys świętuje w tym roku 50-lecie swojego sołtysowania i pochodzi z Mazowsza. Najmłodszy wiekiem ma 30 lat.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem redaktor naczelnej „Gazety Sołeckiej” Joanny Iwanickiej nadała równorzędny tytuł „Sołtys Roku 2016” dwunastu sołtysom. Są to (w kolejności alfabetycznej): Franciszek Armatowski, sołectwo Szczodrowo, gm. Skarszewy, woj. pomorskie; Małgorzata Dąbrowska, sołectwo Bończa, gm. Warka, woj. mazowieckie; Dorota Domagała, sołectwo Rogalinek, gm. Mosina, woj. wielkopolskie; Anna Fąfara, sołectwo Brzeżanka, gm. Strzyżów, woj. podkarpackie; Beata Grzechnik, sołectwo Wola Kamieńska, gm. Iława, woj. warmińsko-mazurskie; Danuta Łukasiak, sołectwo Jastrzębie, gm. Namysłów, woj. opolskie; Michał Olejniczak, sołectwo Siemczyno, woj. zachodniopomorskie; Joanna Pestkowska, sołectwo Owiesno, gm. Dzierżoniów, woj. dolnośląskie; Grażyna Pietrak, sołectwo Moszna, gm. Jastków, woj. lubelskie; Maria Ewa Ratyńska, sołectwo Zastań, gm. Wolin, woj. zachodniopomorskie; Elżbieta Szumska, sołectwo Ciemnoszyje, gm. Grajewo, woj. podlaskie; Monika Wyrwał, sołectwo Komorniki, gm. Kluczewsko, woj. świętokrzyskie. Wyróżniony został sołtys senior – Edmund Woźniak, który od 50 lat pełni funkcję sołtysa w sołectwie Nowy Gózd, gm. Stara Błotnica, woj. mazowieckie.
Sołtys Franciszek Armatowski od 10 lat przewodzi sołeckiej wspólnocie Szczodrowa w gm. Skarszewy na Pomorzu. To autentyczny sołtys-inwestor (z zawodu tokarz) stawiający w swoim sołectwie na inwestycje i remonty obiektów polepszających standard życia i bezpieczeństwo mieszkańców takich, jak wodociągi, drogi i chodniki, obiekty sportowe, świetlica wiejska, remiza OSP. Propagator konkursu „Najpiękniejsza Wieś” w regionie Pomorza. Aktywny działacz Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego, animator działań kulturalnych we wsi i gminie, strażak OSP, powszechnie lubiany i ceniony lider lokalnej społeczności.
Małgorzata Dąbrowska, sadowniczka z dyplomem wyższej uczelni i propagatorka tradycji sadowniczych regionu wareckiego na Mazowszu, mówi o swoim niewielkim sołectwie, że „W Bończy świat się nie kończy”! I tak od 6 lat dzięki jej społecznikowskiej pasji sołectwo to bierze udział w ciekawych projektach i przedsięwzięciach, takich jak adaptacja budynku starej hydroforni na świetlicę wiejską, zorganizowanie pikniku wiejskiego połączonego z wernisażem wystawy, projekcją filmu i wmurowaniem tablicy upamiętniającej historię tego miejsca. Z kolei „Owoc naszej pasji” to projekt pokazujący mieszkańcom, że nie tylko żyją z sadów i że warto pokazać je innym np. na warsztatach produkcji cydru.
Dorota Domagała, nauczycielka na emeryturze, swojemu sołectwu Rogalinek w gminie Mosina i wiejskiej oświacie poświęciła całe zawodowe życie. Wielkopolanka, od 30 lat członkini KGW, dba nie tylko o dostęp mieszkańców do infrastruktury wiejskiej (kanalizacja, gazyfikacja, komunikacja autobusowa, drogi) i terenów zielonych, lecz także o rozwój kulturalny społeczności Rogalinka organizując wyjazdy do opery, teatru, kina oraz nad Bałtyk połączone ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych. A w tym roku wraz z mieszkańcami przygotowuje obchody 770-lecia wsi Rogalinek.
Równo 33 organizacje i instytucje działające na wsi z radą sołecką, mieszkańcami i ponad 40. rolnikami z gminy Strzyżów poparły Annę Fąfarę, rolniczkę, sołtyskę Brzeżanki na Podkarpaciu, która od trzech kadencji przewodzi sołeckiej wspólnocie. Aktywna działaczka Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego i izby rolniczej, radna, otwarta na potrzeby ludzi, zwłaszcza dzieci i ich edukację (organizuje kolonie dziecięce), działa w odnowie wsi, KGW, Towarzystwie Oświatowym, Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich i innych organizacjach pozarządowych wspierających podkarpacką wieś. Dzięki niej sfinalizowano wiele sołeckich inwestycji, w tym świetlicę wiejską przy remizie OSP.
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ekonomistka, niekwestionowana liderka Woli Kamieńskiej nad Jeziorakiem niedaleko Iławy w woj. mazursko-warmińskim, sołtyska Beata Grzechnik od 7 lat pozyskuje środki finansowe (160 tys. zł na projekty bezpośrednio realizowane przez sołectwo) na rozwój swojej wioski i jej mieszkańców. I czyni to od dawna skutecznie, jeszcze jako radna sołecka, wyciągając wspólnotę wiejską z marazmu i braku nadziei. Aktywna działaczka „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju sołectwa Wola Kamieńska” zaangażowała się w realizację kilkunastu projektów, w tym dotyczące wyposażenia świetlicy wiejskiej i zagospodarowania terenu wokół niej wraz z siłownią plenerową. Wola Kamieńska uczestniczy w regionalnym konkursie „Estetyczna wieś”. Organizuje festyny „Aktywna wieś”, m.in. o charakterze edukacyjno-ekologicznym, wspiera przedsięwzięcia związane z rozwojem lokalnej społeczności. Planuje wspólnie z mieszkańcami urządzenie plaży nad jeziorem ze ścieżką rekreacyjną, rewitalizację cmentarzy historycznych i odtworzenie Woli Kamieńskiej jako wsi pruskiej (tematycznej) z odrestaurowanymi pradawnymi grodziskami.
Danuta Łukasiak, ekonomistka, radna gminy Namysłów, trzecią kadencję przewodzi sołectwu Jastrzębie (liczącemu 620 mieszkańców) na Opolszczyźnie. Wsparło jej kandydaturę blisko 220 osób przysyłając długą listę podpisów do redakcji! Jako przewodnicząca konwentu seniorów pomaga 32 sołectwom w swojej gminie. Nie zapomina też o Jastrzębiu, w którym w czasie jej sołtysowania uruchomiono tętniącą życiem świetlicę, trzy place zabaw dla dzieci, fitness na terenie zielonym, a całe sołectwo skanalizowano. Pomaga potrzebującym wsparcia mieszkańcom, zwłaszcza dzieciom (współpracuje z zespołem szkolno-przedszkolnym), przewodniczy Radzie Kościelnej. Potrafi wynegocjować w magistracie ważne dla sołectwa sprawy, organizuje spotkania sołeckie, festyny i imprezy integrujące lokalną społeczność. To „człowiek-orkiestra” mówią o niej współpracownicy, dla których jest wzorem profesjonalizmu i zaangażowania w kwestie społeczne.
Od 6 lat Michał Olejniczak jest sołtysem Siemczyna w gminie Czaplinek w Zachodniopomorskiem. Inicjator wielu akcji społecznych, naczelnik OSP Siemczyno, absolwent Europejskiej Akademii Sołtysa, miłośnik tradycji i historii, który ze swojego sołectwa tworzy wieś historyczną. Wspólnie z mieszkańcami zrealizował projekty integrujące społeczność, takie jak: „Nigdy nie będziemy samotni”, „Pożyteczne ferie, pożyteczne wakacje”, utworzenie ścieżki Nordic Walking, „Aktywnie w Siemczynie”, zagospodarowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Drawsko z programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Współorganizator cyklicznych Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w pałacu w Siemczynie. Sołectwo pana Michała bierze udział w konkursie „Najładniejsze sołectwo powiatu drawskiego”, w zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych, dożynkach gminnych oraz Dożynkach Prezydenckich w Spale.
Sołtyska bibliotekarka wiejska z duszą społecznika? A czemu nie? Joanna Pestkowska od 7 lat jest niekwestionowaną liderką Owiesna na Dolnym Śląsku, wioski, która nie tylko dysponuje od 8 lat funduszem sołeckim, lecz również umiejętnie wykorzystuje instrument wsparcia jakim jest inicjatywa lokalna. Sołtys Joanna Pestkowska znakomita gospodyni wsi, która funkcję tę wraz z zaufaniem miejscowej wspólnoty „odziedziczyła” po swoim ojcu, długoletnim sołtysie Owiesna, działa na rzecz wsi tematycznej „Owiesno – wieś okrągłego zamku”, Stowarzyszenia „Razem dla wsi”, którego jest liderką, KGW, LKS „Błękitni”. Aktywnie wspiera dzieci i młodzież, organizuje zajęcia i warsztaty terapeutyczne dla seniorów.
Grażyna Pietrak, ekonomistka i rolniczka, która wraz z mężem prowadzi 40-hektarowe specjalistyczne gospodarstwo rolne, od 7 lat przewodzi społeczności sołectwa Moszna Wieś w gminie Jastków na Lubelszczyźnie. Pani sołtys postawiła na bezpieczeństwo mieszkańców swojej wioski, poprawę stanu dróg, doprowadzenie oświetlenia ulicznego, budowę zatok autobusowych, wiat i przystanków, a także obiektów sportowych, świetlicy wiejskiej, estetykę obejść i terenów zielonych. Organizuje festyny rodzinne pn. „Wszyscy razem”, wycieczki integracyjne, warsztaty teatralne i rękodzielnicze, działa w LGD „Kraina wokół Lublina”. Wspaniale integruje rdzenną społeczność wsi z napływowymi mieszkańcami.
Autentyczną gospodynią wsi Zastań w gminie Wolin w woj. zachodniopomorskim od 14 lat jest sołtyska Maria Ewa Ratyńska, technik chemik, współzałożycielka Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Wolińskiej, członkini LGD „Partnerstwo w rozwoju”, lokalna liderka stale podnosząca kompetencje i umiejętności przywódcze, stawiająca na integrację międzypokoleniową mieszkańców swojego sołectwa. Za jej sołtysowania we wsi wybudowano m.in. świetlicę, siłownię plenerową, wiatę z grillem, zadbano o estetykę wsi, doświetlono ulice i przystanki. Pani Ewa jest animatorką wolnego czasu ukierunkowanego na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, dla których organizuje warsztaty twórcze, wycieczki, rajdy, wyjazdy do teatrów i opery, „Pożyteczne ferie” współfinansowane przez Fundację Wspomagania Wsi. Realizuje projekty z Programu Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej „Razem możemy więcej”. Potrafi na swoje działania pozyskać fundusze również od lokalnych sponsorów. Odznaczona Honorową Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego, skończyła Szkołę Animatorów Wiejskich.
Od 2002 roku z powodzeniem przewodniczy mieszkańcom sołectwa Ciemnoszyje w gminie Grajewo na Podlasiu sołtyska Elżbieta Szumska, pedagog, rolniczka, działaczka Podlaskiej Izby Rolniczej, założycielka i prezeska Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ciemnoszyje, którego jest autentyczną liderką. Potrafi słuchać mieszkańców i widzieć ich potrzeby, zmotywować do wspólnego działania, integrować i budować porozumienie w kwestiach konfliktowych. Za jej sołtysowania we wsi zmodernizowano świetlicę, urządzono plac zabaw, boiska do gier sportowych, wyremontowano drogi gminne i dojazdowe do pól, zbudowano chodniki wraz z oświetleniem. Dzięki inicjatywie pani Elżbiety została postawiona tablica upamiętniająca pacyfikację wsi w 1944 r. Organizuje wiele zajęć (komputerowych, językowych, wokalno-tanecznych, kulinarnych) oraz imprez dla dzieci i młodzieży, Spotkania Wigilijne, jasełka.
Monika Wyrwał, sołtyska Komornik w gminie Kluczewsko w woj. świętokrzyskim, z zawodu fizjoterapeutka, z zamiłowania społeczniczka. Od dwóch kadencji jej sołtysowania w Komornikach dużo dobrego się dzieje. Mieszkańcy potrafią korzystać z funduszu sołeckiego, z którego sfinansowali w latach 2014–15 remont świetlicy wiejskiej oraz z inicjatywy lokalnej (lata 2012–2013), z której część pieniędzy przeznaczono na wymianę drzwi i okien w świetlicy i szkole. We wsi zakupiono na wspólny użytek mieszkańców niewielką działkę w centrum obok świetlicy wiejskiej. Organizuje się wiele ciekawych imprez i wydarzeń, m.in. współfinansowanych przez Lokalną Grupę Rybacką, Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, z projektu Lokalnie Decydujemy Razem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pani Monika jest prezeską Stowarzyszenia Wiejskiego Wsi Komorniki „Nad Czarną”, działa w Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Kluczewsko i Stowarzyszeniu Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Od urodzenia związana z Komornikami, lokalną społecznością, parafią i szkołą, aktywna i energiczna cieszy się dużym zaufaniem mieszkańców Komornik.
Edmund Woźniak, tegoroczny „sołtys senior”, dokładnie pamięta dzień, w którym mieszkańcy sołectwa Nowy Gózd w gminie Błotnica na południu Mazowsza wybrali go sołtysem. Było to 16 czerwca 1967 roku, a więc mija 50 lat jego sołtysowania. Miał wtedy 29 lat i dziarsko zabrał się do roboty na rzecz swojej wioski. W latach 60. ub. wieku przyczynił się do zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną, w latach 80. zadbał o przyłączenie wody do wsi, założenie telefonów stacjonarnych i gazyfikację. Aktywny społecznik, życzliwy dla ludzi, pomaga w rozwiązywaniu lokalnych problemów, wspiera lokalne stowarzyszenia kobiece i KGW. Odznaczony medalem Pro Masovia, przyznawanym osobom, które przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Mazowsza.

Grażyna Kaniewska