Głos sołtysa 1/2014

Drukuj
 
Tadeusz Doliński – Ligota Dolna
 
Są takie sołectwa i gminy w Polsce, w których chce się żyć. Położone z dala od dużych aglomeracji miejskich oferujących ciekawą pracę, dobrą szkołę czy rozrywkę, potrafią jednak przyciągnąć do siebie ludzi ambitnych i pracowitych. Takim miejscem jest Ligota Dolna - malownicza wioska położona nad Stobrawą w gminie Kluczbork w województwie opolskim.
Jest tu właściwie wszystko, co ludziom do szczęścia potrzeba. Na terenie wsi działa biblioteka publiczna, przedszkole, świetlica wiejska i Centrum Kształcenia na Odległość. Ligota słynie z terenów rekreacyjnych oraz świetnych warunków do uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku. Wykorzystując ten potencjał, wybudowano we wsi boiska sportowe i inne obiekty służące aktywnej rekreacji. Piękny krajobraz, bliskość lasu, rzeki i łąki są wizytówką sołectwa. We wsi działa piłkarski Klub Sportowy Stobrawa, który na swoim koncie ma spore sukcesy. Równie ciekawa, jak sołectwo Ligota Dolna, jest gmina Kluczbork. Słynie z licznych atrakcji agroturystycznych i ze świetnych warunków do uprawiania sportu. Działają w niej agrogospodarstwa, kempingi, ośrodek hipoterapii, usługi kajakowe. W Kluczborku jest piękny park miejski, szlak drewnianych kościołów, pałac i pasieka zagrodowa w Maciejowie. Dla turystów opracowano ciekawy przewodnik po trasach rowerowych.
W pięknej i zadbanej Ligocie Dolnej od ponad dekady sołtysem jest Tadeusz Doliński, z zawodu zootechnik. Wolny czas spędza w towarzystwie żony i trzech synów, ale wcale nie ma go tak dużo. Bardzo dużo zajmuje mu go praca dla sołectwa. W swojej miejscowości dokonał licznych inwestycji, na projekt „Bezpieczny sport w Ligocie" pozyskał 25 tys. zł z PROW na zakup i montaż ogrodzenia boiska sportowego. Zadbał o estetykę sołectwa, w centrum wsi postał Mały Rynek, a także park wiejski na dawnych terenach zielonych. Przy pomocy mieszkańców wykonano plac, na którym odbywają się cykliczne imprezy integrujące sołecką społeczność. Tadeusz Doliński przyczynił się do wybudowania placu zabaw dla dzieci, parkingu i chodnika wzdłuż drogi wiejskiej.
– Sołtys Doliński jest bardzo dobrym organizatorem wspólnych działań i przedsięwzięć w środowisku lokalnym. Zabiega o integrację mieszkańców, wspaniale współpracuje z lokalnymi firmami, które wspierają różnego rodzaju działalność w naszym sołectwie i są niejednokrotnie naszymi sponsorami – informuje Jadwiga Mackiewicz, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ligoty Dolnej „Zielona Wyspa."
Dbając o ochronę środowiska, postawiono we wsi pojemniki do segregowania odpadów, wykonano kanalizację. Aby ułatwić komunikację, położono nową nawierzchnię asfaltową na drogach gminnych i powiatowych, wykonano tablice z nazwami ulic i oznaczeniami firm znajdujących się na terenie sołectwa. W świetlicy wiejskiej powstało Centrum Kształcenia na Odległość. Źródłami finansowania inwestycji w Ligocie Dolnej jest fundusz sołecki w wysokości około 18 tys. zł rocznie, środki pochodzące z wynajmu świetlicy, dotacje oraz sponsoring przez lokalnych przedsiębiorców.
Pan Tadeusz ma świetny kontakt z mieszkańcami, których skutecznie aktywizuje do pracy nad poprawą wizerunku sołectwa. Razem przywracają tereny nieużywane na potrzeby rekreacji, tworzą stały nadzór i opiekę nad terenami zielonymi, będącymi bogactwem sołectwa oraz parkiem wiejskim, cmentarzem, placem zabaw i boiskiem. Pomimo licznych obowiązków, sołtys Ligoty znajduje czas, by być członkiem Rady Miejskiej w Kluczborku już drugą kadencję, należy także do Zarządu Opolskiego Klubu Piłki Nożnej. Pełni funkcję przewodniczącego komisji rolnictwa przy Radzie Miejskiej w Kluczborku i przewodniczącego konwentu sołtysów Gminy Kluczbork. W swoim sołectwie promuje ekologiczny styl życia, jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ligoty Dolnej „Zielona Wyspa".
W 2011 roku Ligota Dolna otrzymała wyróżnienie w konkursie Najpiękniejsza Wieś Opolska, a posesja sołtysa uzyskała pierwsze miejsce w konkursie gminnym na „najładniejszą zagrodę". Pan Tadeusz promuje sportowy tryb życia. Od 8 lat jest prezesem Klubu Sportowego Stobrawa, był jednym z autorów programu „Bezpieczny sport w Ligocie", w wyniku którego powstało ogrodzenie boiska sportowego. Za społeczną działalność sportową dostał Brązową Odznakę Honorową Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Należy do Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy", jest członkiem Grupy Odnowy Wsi Ligota Dolna.
GOW Ligota Dolna została założona z jego inicjatywy w 2006 roku. Dzięki osobistemu zaangażowaniu sołtysa, Ligota po „uśpieniu" aktywności społeczności lokalnej w latach '90, obudziła się. Pan Tadeusz najpierw reaktywował Klub Sportowy Stobrawa, co podniosło wśród mieszkańców poczucie wspólnoty i zachęciło do dalszych działań. Następnie namówił społeczność lokalną do wzięcia udziału w programie Odnowa Wsi, dzięki któremu zagospodarowano centrum wsi, przekształcając zaniedbany teren w park i tworząc plac zabaw dla dzieci. Ligota stawia na przyrodę, stąd jej hasło przewodnie: „Zielona Wyspa". Jest człowiekiem niezwykle energicznym. Zorganizował w Ligocie dożynki gminno-powiatowe w 2010 roku. Za swoją działalność otrzymał odznakę Zasłużony dla Rolnictwa 2009. Jego zainteresowania to architektura zieleni i sport, w szczególności piłka nożna, którą skutecznie promuje w swoim sołectwie.
Tadeusz Doliński cieszy się autorytetem i poparciem mieszkańców Ligoty. Nic dziwnego, skoro jest wspaniałym organizatorem wielu wspólnych działań, wpływających na poprawę infrastruktury wsi, polepszających warunki życia mieszkańców. Integruje mieszkańców, organizuje wiele imprez kulturalnych i sportowych, jak dożynki gminno-powiatowe, festyn rodzinny, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, zabawy sylwestrowe. Pozyskuje środki w PROW na wykonanie inwestycji takich, jak rozbudowa świetlicy wiejskiej, utworzenie Centrum Kształcenia na Odległość, remont stadionu piłkarskiego. Bardzo dobrze współpracuje z lokalnymi firmami, które sponsorują imprezy i inwestycje w sołectwie. Dzięki jego zaangażowaniu wybudowano obiekty sportowe dla najmłodszych, plac zabaw, by dzieci mogły aktywnie spędzać czas. Jak to robi? Daje przykład jak trzeba. Nigdy nie ma oporów przed chwyceniem za łopatę i grabie. Rozmawia, namawia, zachęca.
Priorytetem w działaniu sołtysa jest troska o młode pokolenie, stające wobec zagrożeniami takimi jak alkoholizm, narkomania. Dla nich utworzył Klub Sportowy, adaptując tereny zielone na boisko do piłki nożnej. Powołana została sekcja piłki nożnej, zajmująca obecnie wysoką lokatę w A klasie. W Ligocie są dwie drużyny, skupiające dzieci i starszą młodzież w kategorii juniorów i seniorów. Innym środkiem do aktywizacji młodzieży i zainteresowania jej pożytecznymi zajęciami było ożywienie działalności świetlicy wiejskiej. Przeprowadził jej generalny remont, wyposażył w nowy sprzęt, m.in. komputery i uzyskał etat dla opiekunki świetlicy, która obecnie prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Dzięki temu organizowane są przedstawienia okolicznościowe, tworzone dekoracje świąteczne. Świetlica stała się miejscem integracji społeczności wiejskiej i parafialnej, wykraczającej poza samą Ligotę. Mieszkańcy spotykają się w niej z okazji różnych świąt. W zeszłym roku ciekawą inicjatywą było zorganizowanie Dnia Kobiet, w całości przygotowanego przez mężczyzn pod okiem sołtysa, jako niespodzianka dla pań.
Sołtys Ligoty Dolnej jest zawsze otwarty dla potrzebujących pomocy, służy radą i pomocą w potrzebie. Jest nie tylko człowiekiem szlachetnym, ale także kreatywnym. Każdy plan, który stworzy, skrupulatnie realizuje, nie chowa głowy w piasek, gdy pojawiają się pierwsze trudności. Wspiera go w działaniach Artur Bulak wraz z radą sołecką Ligoty Dolnej, Stanisław Brejwo z KS „Stobrawa", a także ksiądz Piotr Glinka z parafii św. Jadwigi Śląskiej w Kraskowie. Ceni jego działalność Andrzej Buła, były dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku i prezes Miejskiego Klubu Sportowego, później poseł na Sejm, a obecnie marszałek województwa opolskiego określając naszego laureata „człowiekiem pasji, który czynem wprowadza sport do swego otoczenia".
Sołtys Tadeusz Doliński owocnie współpracuje ze starostą kluczborskim, Piotrem Pospiechem, na rzecz rozwoju nie tylko Ligoty Dolnej, ale i całego powiatu. Jest inicjatorem reaktywacji Spółki Wodnej na terenie gminy Kluczbork, powstałej w 2011 roku. W organizację przedsięwzięcia włożył wiele czasu i serca. a dzięki temu, że potrafi rozmawiać z każdym, zjednał do tego projektu rolników z większości sołectw w gminie, co nie jest łatwym zadaniem.
Za swoją działalność sołecką i aktywność społeczną znacznie wykraczającą poza standardowe funkcje sołtysa, a także umiejętność zjednywania mieszkańców sołectwa wokół wspólnych przedsięwzięć Tadeusz Doliński został wybrany Sołtysem Roku 2012 i dołączył do grona najlepszych sołtysów w kraju.
 
Grażyna Szady
 
1
 
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
 
Fot. archiwum
1. Sołtys odbiera wyróżnienie w konkursie Najpiękniejsza Wieś Opolska.
2. Drużynie KS Stobrawa Ligota Dolna nie brakuje kibiców.
3. Drużyna seniorów przed siedzibą LZS.
4. Zebranie Grupy Odnowy Wsi i rady sołeckiej.
5. Ostatnie konsultacje przed zebraniem.
6. Sołtys Tadeusz Doliński odbiera puchar „Sołtysa Roku" z rąk senatora Janusza Sepioła, przewodniczącego Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej