Kwiecień

Drukuj


kwiecien2021Krystyna Kryczka - Kluczewo
Kluczewo – to jedno z 28 sołectw miejsko-wiejskiej gminy Czaplinek. Obejmuje piękny zakątek Pojezierza Drawskiego, rozpościerający się pomiędzy Jeziorem Prosino a północną odnogą olbrzymiego jeziora Drawsko, zwaną również Zatoką Kluczewską. Rozległe jeziora, grzybne lasy w urozmaiconym falistym krajobrazie tworzą widoki, które na długo zapadają w sercu każdego przybysza. Najwygodniej dotrzeć tutaj drogą wojewódzką nr 163, która łączy Wałcz z Połczynem Zdrojem. Jadąc od południa, 12 km za Czaplinkiem po lewej stronie szosy z daleka zobaczymy charakterystyczną wieżę neogotyckiego kościoła usytuowanego w centrum Kluczewa.
Liderką liczącej niewiele ponad 300 mieszkańców kluczewskiej społeczności jest pani Krystyna Kryczka. Funkcję sołtysa sprawuje od 2015 r. Pochodzi z Warniłęgu, ale w Kluczewie mieszka już 31 lat. Z wyksztalcenia jest technikiem ekonomistą. Od kilkunastu lat pracuje w czaplineckim zakładzie „Kabel-Technik-Polska”. Jak mówi, ceni sobie pracę zmianową, bo ta pozwala godzić osobiste zajęcia z obowiązkami sołtysa, radnej oraz gospodyni. Jej hobby to kwiaty, praca w ogródku i przetwory domowe. Od ponad 7 lat pasją i ciągłym wyzwaniem stało się sołtysowanie. Funkcje tę – jak dzisiaj przyznaje – przyjmowała z niemałymi wątpliwościami i obawami.
– Mieszkańcy oczekiwali nowych pomysłów, zaangażowania oraz zmian na lepsze – wspomina pani sołtys.
A jak dziś są postrzegane efekty tej pracy?
„Krystyna Kryczka to osoba działająca aktywnie na terenie swojego sołectwa (…). Od lat zaangażowana jest w projekty, które służą rozwojowi Kluczewa i aktywizacji sołectwa. Jest inicjatorką wielu akcji społecznych (…). Swoim zaangażowaniem ciągnie mieszkańców do działania. Zaletą jest też umiejętność integrowania i gromadzenia mieszkańców wokół spraw wsi, dzięki czemu udało się zrealizować wiele małych projektów, które służą poprawie jakości życia mieszkańców oraz wpływają na wizerunek miejscowości” – to fragment referencji nadesłanych do „Gazety Sołeckiej” przez Urząd Miejski w Czaplinku wraz z kandydaturą pani Krystyny Kryczki do tytułu „Sołtysa Roku 2019”. Słowa te wraz z obszerną listą dokonań całej kluczewskiej społeczności przekonały jury, a we wrześniu 2020 r. mieliśmy okazję, by powitać panią Krystynę w gronie laureatów konkursu podczas uroczystego finału, który odbył się w gmachu Senatu RP w Warszawie. W tym ważnym wydarzeniu pani sołtys towarzyszyli: przewodniczący Rady Miejskiej Michał Olejniczak, zastępca burmistrza Czaplinka Małgorzata Fedorowiat-Nowacka oraz Irena Bylica, animatorka pracująca w kluczewskiej świetlicy.
– To była najlepsza okazja, abym mogła podziękować serdecznie wszystkim mieszkańcom za okazywaną pomoc, cenne rady i mobilizujące słowa krytyki – mówi pani sołtys. – Rodzinie natomiast serdecznie dziękuję za nieustanne wsparcie i wyrozumiałość.
Zapytaliśmy laureatkę o to, co uważa za najistotniejsze i pomocne w pracy sołtysa. – Sołtys powinien być wszędzie tam, gdzie zapadają decyzje w sprawach istotnych dla sołectwa – odpowiada pani Krystyna. – Musi interesować się pracami lokalnego samorządu, znać podstawowe przepisy związane z funkcjonowaniem gminy i sołectwa oraz ciągle uzupełniać swoją wiedzę w tym zakresie. Potrzebny jest stały kontakt z gminą i mieszkańcami. Sołtys winien być łącznikiem w takich codziennych relacjach. Najważniejsza jednak jest wspólna praca z mieszkańcami, bo przecież „samo nic się nie zrobi”. Sołtys z Radą Sołecką dbać zatem powinni o odpowiednie planowanie działań i wyznaczanie celów dla dobra wspólnoty. Cele powinny być ambitne, a zarazem na miarę możliwości sołectwa, jak te kreślone od lat na rzecz niewielkiej kluczewskiej wspólnoty.
Integracja mieszkańców, dbanie o wizerunek i estetykę sołectwa oraz troska o to, co wspólne – to główne kierunki, jakie Krystyna Kryczka wyznaczyła sobie na obecną, drugą już, kadencję swojego sołtysowania.
Dlaczego integracja? – Bo to ważny element każdego przedsięwzięcia, każdej inicjatywy – mówi pani sołtys.
Często zaczynem wspólnego działania są zwyczajne okolicznościowe spotkania mieszkańców, zabawy dla dzieci, festyny rodzinne, wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki. Pomysły rodzą się podczas rozmów toczonych w trakcie wspólnych zajęć, takich np. jak przygotowania do dożynek, konkursów kulinarnych czy promocyjnych przedsięwzięć. Te najciekawsze i warte podjęcia trafiają w końcu do zeszytu pomysłów pani sołtys.
Ona sama oraz kluczewscy wolontariusze dokładają starań, aby działania integracyjne były adresowane do wszystkich mieszkańców, do każdej grupy wiekowej: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, często z udziałem lokalnych organizacji, instytucji czy środowisk. W 2019 r. pani sołtys zebrała np. dwa 12-osobowe zespoły na kursy komputerowe dla seniorów pod nazwą „Po 50 roku życia klikanie z nami to nie jest duże wyzwanie”, które odbywały się w świetlicy.
Centrum spotkań oraz inkubatorem inicjatyw ważnych dla całej kluczewskiej wspólnoty jest miejscowa świetlica. Nim na przeszkodzie stanęła pandemia koronawirusa regularnie odbywały się tutaj zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizowane pod merytoryczną opieką Czaplineckiego Ośrodka Kultury, a także spotkania grup seniorskich czy wolontariuszy wspierających sołeckie inicjatywy i akcje.
W Kluczewie z inicjatywy pani sołtys odbyło się wiele spotkań o randze gminnej, jak, m.in. doroczne „Bale seniora” i „Bal sołtysa”. Mieszkańcy mają nadzieję, że te możliwości wkrótce powrócą. W 2019 r. dzięki staraniom lokalnego samorządu świetlica została odnowiona i zyskała nowoczesne ogrzewanie. Na jej wyposażenie mieszkańcy przeznaczyli także część zasobów finansowych przyznanych w ramach funduszu soleckiego, a także z nagród zdobywanych w lokalnych konkursach.
Jeszcze kilka lat temu sołeckie inicjatywy w Kluczewie mogły być wspierane jedynie pracą mieszkańców i skromnymi środkami pozyskanymi podczas festynów czy zabaw. Fundusz sołecki w gminie funkcjonuje od 6 lat i stanowi finansowy zastrzyk wzmacniający kluczewskie przedsięwzięcia o około 21 tys. zł rocznie. To w sam raz, aby realizować pomysły, które znacząco przyczyniają się do poprawy estetyki miejscowości albo wzbogacają wiejską infrastrukturę. W ten sposób mieszkańcy zagospodarowali np. nieużytki w centrum wsi urządzając boiska: do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, zamontowano także siłownię zewnętrzną, zainstalowano ławo-stoły i wiatę. W ubiegłym roku natomiast na pomieszczenia rekreacyjne zagospodarowano miejscowy nieczynny sklepik.
Wizytówką Kluczewa stał się pięknie zagospodarowany skwer wokół kościoła parafialnego. Stanął tam witacz w kształcie klucza, nawiązujący do nazwy miejscowości, pojawiła się zieleń i klomby kwiatów. Pani sołtys udziela się również w radzie parafialnej, gdzie także ma okazję wykorzystać swoje zdolności organizatorskie. Każdego roku wespół z druhami OSP włącza się także w organizację procesji Bożego Ciała.
Wspólne prace mieszkańców w Kluczewie inicjowane są zwykle wiosną, jeszcze przed Niedzielą Palmową i wiążą się z tworzeniem tradycyjnych palm oraz stroików wielkanocnych. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, mniej było zespołowego działania, ale tradycję podtrzymywano w domach i obejściach.
Wiosennym zwyczajem stało się także porządkowanie terenu Kluczewa oraz sadzenie kwiatów i nowych roślin. Do tych wspólnych prac włączają się również miejscowi strażacy. Na ich pomoc mieszkańcy mogą liczyć także podczas organizacji festynów wiejskich i dożynek. Co roku sołectwo startuje w konkursie na „Najładniejszą Wieś Powiatu Drawskiego”, w którym trzykrotnie zdobyło czołowe laury. Pani sołtys wspólnie z grupami mieszkańców reprezentuje sołectwo podczas lokalnych konkursów i różnych rywalizacji. Są to m.in.: „Święto wody i ryby” w Czaplinku (tam furorę robią pierogi i gołąbki z Kluczewa, placki ziemniaczane oraz chleb) oraz „Najładniejsza palma” w ramach konkursu „Kultura tradycji wielkanocnych w Powiecie Drawskim”. W 2019 r. podczas I „Festiwalu Słoika – Ryby” gospodynie z Kluczewa zdobyły nagrodę za „wyborną nalewkę” z płatków róży. Liczne nagrody kluczewskie prezentacje zdobywały również podczas konkursów towarzyszących dożynkom gminnym i powiatowym.
W sołectwie kilkakrotnie realizowano niewielkie projekty w ramach regionalnego programu „Społecznik”. Niedawno w ten sposób mieszkańcy zdobyli środki na odnowienie posadzki w sali wiejskiej, a w projekcie „Sport kluczem do zdrowia” postarali się o rozbudowę zielonej siłowni.
Sołectwo jest prawdziwą kuźnią wolontariatu. Miejscowi wolontariusze chętnie uczestniczą w lokalnych zbiórkach charytatywnych, niedawno w ten sposób pomagali pogorzelcom. Zdobywają sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny dla seniorów. W ubiegłym roku, już na początku pandemii, wiele osób zaangażowało się w szycie maseczek. W ostatnich latach społecznicy z Kluczewa dwunastokrotnie nominowani byli do indywidualnych wyróżnień na forum Gminy Czaplinek.
Wiele inwestycji i przedsięwzięć, które w ostatnich latach odmieniły oblicze sołectwa zostało zrealizowanych dzięki staraniom lokalnego samorządu. Jedną z najważniejszych była budowa pomostu stacjonarnego w Zatoce Kluczewskiej jeziora Drawsko. Wygodny obiekt wraz z przyległą infrastrukturą służy odtąd mieszkańcom i letnikom korzystającym z walorów tych okolic. Po nawałnicy w 2017 r. samorząd zadbał o remont drogi na plażę, wyremontowany został również most na drodze gminnej. Warto przy okazji wspomnieć o trosce, jaką mieszkańcy otaczają swój zabytkowy kościół, czego dowodem jest odnowa zakrystii wykonana w całości ze środków własnych.
W ubiegłym roku kluczewianie zrealizowali swoje wielkie marzenie, jakim był zakup rozkładanego namiotu. Zakup miał przyczynić się do lepszej organizacji imprez plenerowych i promocyjnych.
– Teraz warto trzymać kciuki, aby takie możliwości jak najrychlej wróciły – mówi pani sołtys.
Ale to nie wszystkie marzenia i plany liderki pięknego sołectwa. Mieszkańcy oczekują m.in. zapowiadanej od dawna modernizacji drogi nr 163, która jest ich najważniejszym oknem na świat. Krystyna Kryczka z gęsto zapisanego zeszytu pomysłów wyczytuje m.in.: szkice nt. ogrodu sensorycznego, projekty dotyczące warsztatów szydełkowania i dokumentacji fotograficznej, plany związane z zakupami barierek przy kościele i kolejne wizje kwietników oraz zieleni upiększającej Kluczewo. Niech się spełnią!

Ryszard Jałoszyński

Fot. archiwum sołectwa. A. Małkowicz
Gazeta Sołecka, nr 4(340), str. 6

 

Podpisy:
1 Gratulacje od przewodniczącego rady miejskiej Michała Olejniczaka i burmistrza Marcina Naruszewicza z okazji uzyskania tytułu Sołtys Roku 2019.
2 Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Kluczewie.
3 Symbol Kluczewa – rzeźba autorstwa Edwarda Szatrowskiego.
4 Miejsce spotkań i relaksu w centrum wsi.
5 Mieszkańcy podczas urządzenia kwietników.
6 Zajęcia dla dzieci w kluczewskiej świetlicy.
7 Wolontariackie serduszko i tablica informacyjna sołectwa w sąsiedztwie kościoła parafialnego.
8 Tradycyjny Bal Seniora w Kluczewskiej świetlicy.
9 Krystyna Kryczka odbiera puchar i gratulacje od marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego.