• Zobacz więcej

Marzec

Drukuj
marzec 2021Artur Słabosz - Bystrzanowice
Bystrzanowice to niewielkie sołectwo położone w sąsiedztwie rozległych pól i lasów w gminie Janów w powiecie częstochowskim. Liczy zaledwie 300 mieszkańców. Oknem na świat jest tutaj droga nr 46, łącząca pobliskie Szczekociny z Częstochową. Błękitniejące na horyzoncie Hucisko i Gorzkowskie Góry, jak również napotykane przy szosie w stronę Olsztyna wapienne skałki przypominają nam, że znajdujemy się u bram Jury Krakowsko-Częstochowskiej, przepięknej krainy o urozmaiconym krajobrazie, z charakterystycznymi białymi ostańcami, bogatej w interesujące obiekty przyrodnicze oraz zabytki architektury, wśród nich słynny pałac Raczyńskich w Złotym Potoku niedaleko Janowa.
Sołtysem Bystrzanowic jest Artur Słabosz – prywatnie przedsiębiorca, ojciec trojga dzieci i mąż pani Sylwii, niezwykle wyrozumiałej dla społecznikowskich pasji męża. Gdy przed czternastu laty obejmował tę funkcję, był jednym z najmłodszych liderów wsi w województwie śląskim. Gdy odbierał statuetkę dla „Sołtysa Roku 2019” to mimo ukończonych 39 lat był najmłodszym w gronie laureatów poprzedniej edycji naszego konkursu.
Sołtys, radny gminy Janów od trzech kadencji, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzanowicach od 16 lat, członek Zarządu OSP, a także jej gospodarz i kronikarz – to najkrótsza charakterystyka ubiegłorocznego zdobywcy statuetki.
Jednak nie liczne społeczne funkcje, lecz konkretne działania oraz inicjatywy podejmowane na rzecz lokalnej społeczności są głównym wątkiem licznych rekomendacji, jakie władze gminy Janów, a także przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji społecznych łączyli z kandydaturą Artura Słabosza do tytułu „Sołtysa Roku”.
„Angażuje się w przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców, integruje środowisko, inspiruje do działania. Organizuje wiele akcji społecznych” – to słowa o sołtysie Bystrzanowic, skierowane do redakcji „Gazety Sołeckiej” przez wójta gminy Janów, Edwarda Moskalika.
Lista inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach z udziałem środków lokalnego samorządu oraz funduszy zewnętrznych na obszarze sołectwa Bystrzanowice jest imponująca. Do najważniejszych należy zaliczyć: przebudowę drogi krajowej przebiegającej przez Bystrzanowice wraz z fragmentem chodnika, a także odwodnienie głównego skrzyżowania w sołectwie. Istotnym przedsięwzięciem, nie tylko dla mieszkańców Bystrzanowic, ale również dla społeczności sąsiednich sołectw, był remont hydroforni oraz ujęcia wodnego w Bystrzanowicach.
Ten niezwykle ambitny projekt został zrealizowany dzięki zainicjowanemu przez Artura Słabosza współdziałaniu kilku sąsiadujących ze sobą sołectw. W rezultacie sołectwa Bystrzanowice, Teodorów i Lgoczanka przekazały na ten cel fundusze sołeckie z dwóch kolejnych lat, sołectwo Sokole Pole fundusz sołecki z jednego roku. Obecnie wszystkie wymienione miejscowości zaopatrywane są w wodę z odnowionego ujęcia.
– Jestem niezwykle dumny z tej współpracy – mówi sołtys Bystrzanowic – bo udowadnia, że potrafimy się porozumieć i solidarnie budować dla dobra wspólnego. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim moim sąsiadom, koleżankom i kolegom sołtysom, paniom: Danucie Niepsuj z Lgoczanki, Emilii Szczepaniak z Bystrzanowic Dworu, Ewie Grzelce z Teodorowa oraz Jerzemu Różyckiemu z Sokolego Pola za dotychczasową współpracę.
Istotnym polem współdziałania sołectw gminy Janów jest wspieranie gminnej oświaty. Każdego roku sołtysi wymienionych miejscowości są współgospodarzami imprez przygotowywanych z okazji Dnia Dziecka na terenie Szkoły Podstawowej w Lgoczance. Współfinansowali m.in. zakup dmuchanego placu zabaw z entuzjazmem obleganego przez dzieci przy takich okazjach. Sołtys Bystrzanowic zakupił z własnych środków urządzenie do robienia waty cukrowej oraz popcornu, by służyło dzieciom podczas plenerowych wydarzeń szkolnych. Dzięki jego staraniom pozyskano drewno na budowę estrady, na której mogą odbywać się imprezy plenerowe uczniów.
Pan Artur Słabosz jest zamiłowanym propagatorem kultury fizycznej. Jako sołtys i radny mocno angażował się w sprawy budowy zaplecza sportowego dla szkoły w Lgoczance. Dziś jest tam boisko piłkarskie oraz nowoczesny sportowy kompleks wielofunkcyjny.
Centrum niewielkiej społeczności i miejscem łączącym jej mieszkańców jest świetlica wiejska, która niedawno została wyremontowana i poddana termomodernizacji. Dzięki staraniom sołtysa zdołano wyposażyć obiekt m.in. w stół do tenisa stołowego oraz inne gry świetlicowe. Ważne było również pozyskanie środków finansowych na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży. W budynku odbywają się także zebrania sołeckie oraz imprezy okolicznościowe.
W Bystrzanowicach istnieje nieformalne Koło Gospodyń Wiejskich, które uczestniczy we wszystkich uroczystościach kulturalnych i rozrywkowych organizowanych w gminie. Panie co roku przygotowują wieniec dożynkowy, poczęstunki na stoły wielkanocne i bożonarodzeniowe organizowane w Janowie, a także reprezentują lokalny samorząd na uroczystościach powiatowych i Dożynkach Jasnogórskich. Sołtys każdorazowo zapewnia członkiniom KGW transport. Ostatnio zadbał również o gustowne elementy ich reprezentacyjnych strojów.
Dobrze układa się współpraca sołectwa z innymi organizacjami działającymi na terenie gminy Janów. Na przykład organizowane są wyjazdy i wspólne uroczystości z Kołem Gospodyń Wiejskich „Czerwone Szpileczki” z Lgoczanki, stowarzyszeniem „Siedlec – Małe jest Wielkie”.
Sołtys Bystrzanowic od młodzieńczych lat jest członkiem miejscowej OSP i działaczem tej zasłużonej dla lokalnej społeczności organizacji.
– Straż przez wiele lat kształtowała mój charakter, w tej organizacji uczyłem się wrażliwości na potrzeby innych, zdobywałem szlify sprawnościowe; dziś pomagam rodzimej OSP tak, jak mogę – jako radny, sołtys i szeregowy druh – zapewnia sołtys Słabosz.
Pan Artur ma dziś ogromną satysfakcję, że mógł dołożyć kilka swoich cegiełek do wspólnego strażackiego dzieła, angażując się m.in. w takie przedsięwzięcia, jak: termomodernizacja remizy OSP, zakup nowego wozu strażackiego czy ostatnio instalacja ogrodzenia wokół tego obiektu.
– Nie sposób będąc sołtysem i radnym spocząć na laurach czy powiedzieć dość, już się napracowałem, pora zwolnić tempo – żartuje pan Artur. – Dlatego wciąż mnie korci, aby podejmować kolejne wyzwania. Ale wiem też dobrze, że „sołtys tyle może, ile mu wieś pomoże”. Dlatego zabiegając aktywnie o to, by na wsi żyło się po prostu przyjemniej i lepiej, staram się przede wszystkim inspirować mieszkańców do działania, a także wspierać pomysły i działania innych osób.
Dlatego korzystając z okazji chciałbym podziękować serdecznie wszystkim, którzy wspierają mnie w codziennej pracy na rzecz sołectwa i gminy, a w szczególności mieszkańcom Bystrzanowic oraz Radzie Sołeckiej naszej miejscowości, która pracuje w składzie: Władysław Guła, Zbigniew Haładus, Elżbieta Jasiek, Barbara Magiera, Marzena Miszewska, Robert Tylkowski.
Jednym z najnowszych przedsięwzięć zrealizowanych z udziałem mieszkańców sołectwa było odnowienie kaplicy, z której korzystają mieszkańcy pięciu okolicznych miejscowości. Mieszkańcy Bystrzanowic wyasygnowali na ten cel ok. 35 000 zł, a sołtys w ramach współpracy z władzami gminy pozyskał kostkę brukową na ułożenie wejścia do kaplicy.
„Jako proboszcz jestem ogromnie wdzięczny za wysiłek, poświęcony czas i fachową pomoc, jaka nieprzerwanie towarzyszy współpracy parafii z Panem Arturem Słaboszem” – to cytat z konkursowej rekomendacji dla przyszłego „Sołtysa Roku 2019” nadesłanej przez proboszcza w Staromieście, ks. Jacka Seredyka.
Pan Artur ceniony jest nie tylko za swoją energię i talent organizatorski. Cieszy się również zasłużoną opinią „złotej rączki”. Wspólnie z mieszkańcami ułożył 140 m2 chodnika stanowiącego wejście do kaplicy. Pozyskał i przygotował drewno na budowę konfesjonałów. Własnoręcznie z własnego materiału wykonał schody przy kościele parafialnym w Staromieściu, do którego przynależy sołectwo Bystrzanowice. Wspólnie z mieszkańcami odbudował przydrożną 100-letnią kapliczkę w tej miejscowości.
W 2019 roku wraz z Radą Sołecką Bystrzanowic zdobył I miejsce na Gminnych Igrzyskach Sołtysów organizowanych przez Sołectwo Siedlec i Stowarzyszenie „Siedlec – małe jest wielkie”. I jak podkreślają współpracownicy, „zawsze stoi na czele drużyn reprezentujących sołectwo.
Życzymy zatem „Sołtysowi Roku” z Bystrzanowic i całej lokalnej społeczności jeszcze wielu kolejnych sukcesów.

Ryszard Jałoszyński

Fot. archiwum sołectwa
Gazeta Sołecka nr 3(339), str. 6

  • 1
  • 10
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9


1 Medaliści Gminnych Igrzysk Sołtysów organizowanych przez sołectwo Siedlec w 2019 roku..
2 Dzięki nowym chodnikom piesi w sołectwie mogą czuć się bezpieczniej.
3 Kaplica przed remontem.
4 Nowy wóz strażacki dla miejscowej OSP.
5 Kaplica to dzieło mieszkańców kilku sołectw.
6 Artur Słabosz roznosi poczęstunek dożynkowy.
7 Mieszkańcy sołectwa podczas budowy dojazdu do kaplicy.
8 Uczestnicy Gminnych Igrzyskach Sołtysów organizowanych przez Sołectwo Siedlec i Stowarzyszenie „Siedlec – małe jest wielkie”.
9 Sołtys do Senatu na uroczysty finał Konkursu „Sołtys Roku” przyjechał z przedstawicielami gminy Janów – wicewójt Lidią Piestrzyńską i wójtem Edwardem Moskalikiem.
10 Artur Słabosz odbiera puchar Sołtysa Roku z rąk marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego.