• Zobacz więcej

Kwiecień - Spis treści

Drukuj
Nr 4(340)

Kalejdoskop samorządowy – 2
Iskierka rozsądku – 2
Pożegnaliśmy przyjaciela i rzecznika sołtysów – 3
Świętowanie online – 4
Głos sołtysa – 6
Z dziennika sołtysa – 6
Musimy skorzystać z tej szansy – 10
Inkaso wykonywane przez sołtysów w czasie pandemii i jego przyszłość – 11
Nie tylko dla sołtysowej – 12
Podaruj pszczole kwiat – 17
Bociany – ptaki pod specjalnym nadzorem – 18
Wykorzystać potencjał danych – 21
Strefa aktywności – 22
W zdalnym trybie obradowania – 24
TUW: Ubezpieczajmy się u siebie – 25
Orzeczenie – wyjaśnienie – 26
Poznaj najszybszy Internet mobilny w Polsce – 27
Sołtysi polskiego kina – 28
Telewizja skrojona na miarę potrzeb – 29
Za kulisami strajku w Bydgoszczy – 30
Wzorowe inicjatywy mieszkańców – 32
Premia zalesieniowa i pielęgnacyjna – 33
„Moja Woda” 2.0 – 34
Nowa rejestracja preparatu Kemiron Koncentrat 500 SC – 34
Program „Mój Prąd” 3.0 na 2021 rok – 36
Transformacja polskiej gospodarki nie powiedzie się bez Polski samorządowej – 37
Dotacje na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków – 38
Wiosną i latem #NiepracujnaRaka – 40
Dotacje, granty, dofinansowania – 40