• Zobacz więcej

Październik - spis treści

Drukuj
Gazeta Sołecka Nr 10(346), Październik 2021 r.

Spis treści:
Kalejdoskop samorządowy – 2
Zasadnicze, ważne i doniosłe... – 2
Sołtysi upominają się o pieniądze dla gmin – 3
W Senacie o wzmocnieniu instytucji sołtysa – 4
Głos sołtysa – 6
Z dziennika sołtysa – 6
Każda wieś i gmina powinny doceniać swój potencjał – 10
Nie tylko dla sołtysowej – 12
Słodycz z nieba – 17
Z pracy ludzi o wielkich sercach – 18
Śladami egipskiej księżniczki... – 22
Jak schować bunkier w Konewce? – 24
TUW: Pakiet Super Rolnik już z Assistance! – 25
Orzeczenie – wyjaśnienie – 26
Od 25 lat pomagają i uczą poszanowania jedzenia – 27
Sołtysi polskiego kina – 28
Kupony prenumeraty – 29
Z regionów i sołectw – 31
A imię ich milion(y) – 32
Silny jesienny wigor – dodatkowe ubezpieczenie – 35
XXII edycja Agro Show – 36
Hale modułowe HalMod dla rolników – 37
Fotowoltaika nie tylko dla rolnika – 38
Greenpower – pozytywna energia na targach – 39
Sztandar konińskich rolników – 40
Działo się w Grębaninie – 40