• Zobacz więcej

Styczeń - spis treści

Drukuj
Nr 1(337)

Spis treści:
Kalejdoskop samorządowy – 2
Witany z niepotrzebnym hukiem – 2
Zebranie wiejskie – w trybie zdalnym czy tradycyjnym? – 3
Sołtys Roku 2020 – 3
IV ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – 4
Głos sołtysa – 6
Z dziennika sołtysa – 6
Dziennik pisany rankiem –10
Nie tylko dla sołtysowej – 12
Z kalendarzem w pasiece –17
Sławoszyno – wieś silna kobietami – 18
Mam plan, wykonam go sam... – 20
Kalendarz realizacji funduszu sołeckiego – 22
Odnowa wsi po wielkopolsku – 23
Najaktywniejsze sołectwa na Mazowszu – 23
Centrum zarządzania wsią – 24
TUW: Ubezpieczajmy się u siebie – 25
Orzeczenie – wyjaśnienie – 26
Szybki Internet na wsi – 27
Sołtysi polskiego kina – 28
Pamięć Kresów – 30
Sesja rady gminy w czasie pandemii – 32
Pieniądze na tereny popegeerowskie –33
Handel na targowiskach bez opłaty targowej – 33
Nowa inicjatywa prezydencka – 34
Wyjątkowy czas dla producentów maszyn rolniczych – 34
Anwil z Grupy Orlen z nagrodą Międzynarodowego Stowarzyszenia Nawozowego – 35
Czy fotowoltaika w gospodarstwie rolnym się opłaca? – 37
Sukces II edycji programu „Mój Prąd” – 39
Nie marnuj jedzenia! – 40
Rady młodzieżowe – nowe zapisy ustawowe – 40