• Zobacz więcej

Październik - spis treści

Drukuj
Nr 10(334) 1–31.10.2020

Spis treści:
Kalejdoskop samorządowy – 2
Jak liście wielkiego drzewa – 2
Wyróżnienia i podziękowania dla liderów wsi – 3
Głos sołtysa – 6
Z dziennika sołtysa – 6
Wieś kobietami stoi! –10
Nie tylko dla sołtysowej – 12
Mrozy im niestraszne – 17
Sezonowa wioska tematyczna? – 18
Ruszył samorzad.gov.pl – 19
Czy pamiętasz smak koszteli? – 20
Stodoła na wyciągnięcie ręki –22
TUW: Ubezpieczajmy się u siebie – 25
Orzeczenie – wyjaśnienie – 26
Klimat dla obszarów wiejskich – 27
Sołtysi polskiego kina – 28
Jak pobudzać żywotność wsi? – 29
Jerzy Geresz (1948–2020) – 30
Grunt to urodzaj – woda, gleba, pola i plon – 32
„Stare na nowe” – 32
Eksport produktów rolno-spożywczych ciągle rośnie – 33
Wapnowanie to podstawa – 34
Powszechny Spis Rolny – PSR 2020 – 36
Ulgi i dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników – 37
Fotowoltaika, a panele solarne – 38
Agroenergia na nowych zasadach – 38
Sukces programu „Moja Woda” – będzie kontynuacja w 2021 roku – 39
Paczka dla Powstańca – 40
Webinaria i wideokonferencje dla sołtysów – 40