• Zobacz więcej
Laureaci Konkursu Sołtys Roku 2020

Laureaci Konkursu Sołtys Roku 2020

Kapituła Konkursu „Sołtys Roku” wyłoniła laureatów dziewiętnastej edycji Konkursu „Sołtys Roku”. Równorzędne tytuły „Sołtys Roku” otrzymują:

Dziś i jutro polskiego rolnictwa

Dziś i jutro polskiego rolnictwa

O tym, jaki jest stan polskiego rolnictwa, jakie w nim zaszły zmiany od naszego wejścia do UE i z jakimi problemami ono się boryka oraz jakie...

Najciekawsze Wsie z certyfikatami!

Najciekawsze Wsie z certyfikatami!

Dziesięć wsi odebrało certyfikaty uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi. Są to miejscowości gminne: Gniewino, Istebna, Jemielnica oraz wsie:...

  • Laureaci Konkursu Sołtys Roku 2020

    Laureaci Konkursu Sołtys Roku 2020

  • Dziś i jutro polskiego rolnictwa

    Dziś i jutro polskiego rolnictwa

  • Najciekawsze Wsie z certyfikatami!

    Najciekawsze Wsie z certyfikatami!

kwiecien2021

aronia ckierki

6RsuVjqg

 

info pre3

egazeta1kiosknexp

 

akte2

Konferencje i eksperci na targach EKOTECH

Prócz widowiskowej wystawy, na XXI Targach Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami odbędą się konferencje prowadzone przez ekspertów z branży.
Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami funkcjonują od początku istnienia kieleckiego ośrodka wystawienniczego. Od wielu lat trzymają równy poziom – zarówno jeżeli chodzi o ilość wystawców, jak i zwiedzających. Bogaty program wydarzeń corocznie przyciąga do Targów Kielce ludzi z branży.

 

VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami - MIFOD

Forum poświęcone będzie sytuacji branży gospodarki odpadami po wdrożonych zmianach legislacyjnych oraz perspektywom na najbliższy czas. Konferencja jest próbą zdiagnozowania sytuacji po zmianach w ustawie o odpadach, ustawie o utrzymaniu czystości, czy obowiązkach wynikających z nowych konkluzji BAT i rozporządzeń ministerialnych. Ma ona także być podpowiedzią, jaką strategię powinny przyjąć samorządy, firmy komunalne, czy też instalacje, aby odnaleźć się w nowej sytuacji. Prelegentami będą prawnicy, technolodzy, kadra zarządzająca firm zbierających i przetwarzających odpady oraz naukowcy związani z branżą. Konferencja, skierowana do samorządowców, przedsiębiorców i osób zainteresowanych problematyką odpadową, będzie się odbywać w sali konferencyjnej na terenie targów.

ekotech-2019-galeria-04

 
Data konferencji: 26.02.2020 r., 10.00-16.30
Miejsce: sala konferencyjna F1, Targi Kielce
Organizator: AK Nova
Aktualne przepisy dla stacji demontażu pojazdów i zakładów przetwarzania
W programie:
1. Minimalne wymagania dla funkcjonowania stacji demontażu pojazdów
2. Monitoring miejsc magazynowania odpadów
3. Zasady gospodarowania odpadami w tym magazynowania odpadów
4. Ewidencja opakowań na stacji demontażu (w przypadku sprzedaży części z demontażu)
5. Zasady zagospodarowania gazu LPG oraz czynnika chłodniczego z klimatyzacji
6. Zasady odprowadzania ścieków przemysłowych ze stacji demontażu (operaty i pozwolenia wodnoprawne)
7. Baza Danych Odpadowych – omówienie działania systemu od 1 stycznia 2020 r.
 
Data konferencji: 26.02.2020 r., 10.00-14.00
Miejsce konferencji: sala konferencyjna F3, Targi Kielce
Organizator: Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO
Dokumentacja i opracowania dla podmiotów gospodarczych i samorządów – porady i doświadczenia
Na konferencji zostaną poruszone 4 zagadnienia:
1. Inwentaryzacje na terenie gminy: azbest i zbiorniki bezodpływowe.
2. Omówienie ogólnopolskich badań dotyczących ocen oddziaływania na środowisko. Wnioski w celu usprawnienia systemu.
3. Baza danych odpadowych - o czym warto informować przedsiębiorców w gminie.
4. Strategia elektromobilności w gminie. Jakie podjąć działania?
Ponadto omówione zostaną tematy ważne dla samorządów związane z przyszłością - takie jak elektromobilność. Eksperci wyjaśnią jakich informacji udzielać na temat Bazy Danych Odpadowych - jakie obowiązki mają przedsiębiorcy oraz jak prowadzić ewidencję. Wykład pozwoli pracownikom urzędów na zapoznanie się z podstawowymi informacjami, które będą mogli przekazywać przedsiębiorcom w gminie. Przedstawione również będą wyniki ogólnopolskich badań dotyczących procedur ocen oddziaływania na środowisko.

 

Data konferencji: 27.02.2020 r., 10.00-14.00
Miejsce konferencji: sala konferencyjna F3, Targi Kielce
Organizator: Ekolog Sp. z.o.o.
Racjonalne gospodarowanie odpadami
Tematy:
• Baza danych o odpadach,
• Poprawa konkurencyjności MŚP działających w łańcuchu wartości recyklingu metali związane z przejściem na GOZ,
• Jak mierzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym?

 

Data konferencji: 27.02.2020r.
Miejsce konferencji: sala konferencyjna F1, Targi Kielce
Organizator: Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy
Prelekcja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy służb komunalnych
Każdy z aktywnych członków Koalicji posiada unikatowe doświadczenie i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy służb komunalnych. Stąd proponujemy cykl krótkich, 15 minutowych wystąpień, które dzięki swojej dynamicznej formule w ciekawy i ekspresyjny sposób omówią wybrane ważne zagadnienia z zakresu np:
1. Prawo regulujące BHP w branży komunalnej, Paweł Legutko,
2. Gospodarka paliwowa i rozwiązania GPS w zbiórce odpadów, Mikołaj Mąka, Koordynator Działu Logistyki, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.
3. Niestandardowe przykłady działań na rzecz bezpieczeństwa w MBP i przy zbiórce odpadów, Ewa Oleszycka, Z-ca Kierownika Działu Obsługi Klientów Kluczowych,
4. Bezpieczna baza,
5. Edukacja pracowników w zakresie BHP, Patryk Kot, Główny Specjalista ds. BHP, ENERIS Surowce,
6. Systemy monitorowania i ciągłego doskonalenia systemów BHP, Rajmund Pogoda, HSEQ Manager, PreZero,
7. Edukacja mieszkańców wspierająca bezpieczeństwo pracowników komunalnych, Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji , ENERIS Surowce,
8. Ergonomia pracy kierowcy zawodowego, Paweł Ząbek, Inżynier BHP

 

Data konferencji: 27.02.2020r., 12.00-14.30
Miejsce konferencji: sala konferencyjna F-10, Targi Kielce
Organizator: Koalicja BHP: Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, ENERIS Surowce
XXI Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami już od 26 do 27 lutego w Targach Kielce