mntr2017

Styczeń 2013

okladka1301Arkadiusz Jąkalski - Sadłóg
Arkadiusz Jąkalski od 8 lat sprawuje funkcję sołtysa w sołectwie Sadłóg w gminie Topólka w woj. kujawsko-pomorskim. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że mieszkańcy Sadłoga obdarzyli wówczas zaufaniem tak młodego człowieka, który miał niespełna 26 lat, i nadal uznają go za lidera swojej sołeckiej społeczności.
Z wykształcenia technik informatyk, pomimo młodego wieku – 34 lata, ma duże doświadczenie w działalności społecznej. Liczne obowiązki zawodowe nie przeszkadzają mu w poznaniu mieszkańców swojego sołectwa, którym nigdy nie odmawia pomocy, gdy znajdą się w potrzebie. Zasada ta działa również w drugą stronę. Pan Arkadiusz wie, że nie musi długo szukać pomocnej dłoni wśród mieszkańców Sadłoga. Bardzo chętnie współpracują z nim przy realizacji różnych przedsięwzięć służących poprawie estetyki i infrastruktury sołectwa. Jąkalski na co dzień pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Topólce. Jednocześnie jest koordynatorem projektów unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od 4 lat sprawuje funkcję zastępcy przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej „Topólka". Prowadzi własną działalność gospodarczą i zaocznie studiuje administrację w Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. Pomimo tak wielu obowiązków, wynikających z podejmowania różnorodnych działań, pan Arkadiusz zawsze znajduje czas, by wesprzeć starszych i młodszych mieszkańców swojego sołectwa. Często pośredniczy w załatwianiu spraw z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, pomaga wypełniać wnioski na dopłaty bezpośrednie dla rolników i inne druki potrzebne mieszkańcom wsi. Sprawnie zarządza funduszem sołeckim, z którego finansuje m.in. odśnieżanie dróg gminnych, ich naprawy i modernizację. Część środków sołeckich wieś przeznacza na wyposażenie świetlicy i zakup książek do gimnazjalnej biblioteki szkolnej.
Młody sołtys wie, jak ważne w życiu mieszkańców są imprezy integracyjne i sportowe. W czasie swojej ośmioletniej kadencji wielokrotnie organizował warsztaty wakacyjne i zawody dla młodzieży. W 2007 roku 36 niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy Topólka wyjechało na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy do ośrodka w Łebie. Na ten cel pozyskano 58 tys. zł. Dwa lata później zorganizował wycieczkę 70. dzieci do miasteczka westernowego w Grudziądzu. Podczas wyjazdu odbywały się gry i konkursy, a zwycięzcy zostali nagrodzeni drobnymi prezentami. W wakacje 2010 roku odbyły się dwie wycieczki młodzieży, jedna do Centrum Rozrywki w Koninie, druga na film do Multikina we Włocławku. Na zakończenie sezonu letniego zorganizowano wspólną imprezę integrującą na stadionie sportowym w Dębiankach. Uczestnicy mogli do woli wyszaleć się na objazdowym placu zabaw, próbować swoich sił na ringu bokserskim, trampolinie czy basenie wodnym. W zajęciach letnich wzięła też udział dziewczynka z Wielkiej Brytanii, dla której było to pierwsze w życiu zetknięcie z polską młodzieżą i kulturą.
Od 2004 roku sołectwo pod przewodnictwem pana Arkadiusza bierze aktywny udział w imprezach sportowych. Jedną z najpopularniejszych jest Turniej Drużyn Podwórkowych w Piłkę Nożną. Puchary i dyplomy zdobyte podczas zawodów można podziwiać w świetlicy wiejskiej. Cztery lata później sołtys otworzył klub tenisa stołowego w Sadłogu, w którym młodzież trenował zawodowy trener. Efektem profesjonalnych treningów było zajęcie trzech pierwszych miejsc (we wszystkich kategoriach wiekowych) w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego. W 2010 roku ze środków Unii Europejskiej tenisiści otrzymali nowe ubrania sportowe i od tego czasu drużyny z Sadłoga, startujące w zawodach występują w jednolitych strojach.
Sołtys działa nie tylko na rzecz młodzieży, organizując przedsięwzięcia kulturalne i sportowe, ale także na rzecz rodzin z problemami alkoholowymi, osób niepełnosprawnych i dzieci z ubogich domów. W 2008 roku zorganizował dla głuchoniemego Marcina kurs języka migowego, dzięki czemu chłopiec zaczął się rozwijać i usamodzielniać. Kulminacją jego pracy był występ na Przeglądzie Sztuki Osób Niepełnosprawnych we Włocławku. Od 3 lat pan Arkadiusz wraz z kolegami z pracy przekazuje 1% podatku na fundację opiekującą się osobami niepełnosprawnymi z gminy Topólka. W 2009 roku w ramach rozliczeń podatkowym zebrał 15 tys. zł dla Justyny, chorującej na nieuleczalną mukowiscydozę i 8 tys. zł dla Oli z porażeniem mózgowym. Organizuje też zbiórkę słodyczy i zabawek, które w Wigilię są przekazywane dzieciom z ubogich rodzin. Sołectwo bierze udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł". Jej celem jest nawoływanie do zachowań wolnych od alkoholu, narkotyków i papierosów. Na terenie gminy rozwieszane są plakaty i rozdawane ulotki promujące akcję. Organizowane są konkursy propagujące zdrowy tryb życia wolny od nałogów. Sołtys pomógł też dwójce rodzeństwa Grzesiowi i Czarkowi, pochodzącym z rodziny dotkniętej schizofrenią, organizując dla nich zajęcia z psychologiem.
Arkadiusz Jąkalski przyczynia się do zachowania pamięci o lokalnych tradycjach i zwyczajach, współpracuje z KGW. Od 6 lat odbywają się spotkanie opłatkowe dla zaprzyjaźnionego koła łowieckiego z Nowego Dworu. Po wigilijnym polowaniu myśliwi spotykają się w świetlicy gdzie czeka na nich poczęstunek. Kultywowane są także obrzędy związane z kozą kujawską, podczas których przebierańcy wędrują po domach. Mieszkańcy pod przewodnictwem sołtysa biorą udział w uroczystościach dożynkowych, składają na ołtarzu dary w postaci chleba i owoców. Spotkania organizowane przez pana Arkadiusza mają również na celu niesienie pomocy ludziom wykluczonym społecznie przez ich udział w organizowanych wydarzeniach. Dzięki jego inicjatywnie środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na zakup książek do gimnazjalnej biblioteki szkolnej, niezbędnych do rozwoju intelektualnego uczącej się młodzieży.
Sołtys ma też zmysł marketingowy. Z jego inicjatywy od trzech lat są wydawane kalendarze promujące gminę Topólka, które przedstawiają najciekawsze miejsca i historię miejscowości. Aby uatrakcyjnić przedsięwzięcie, kolejna edycja przedstawiała fotografie gminy z lotu ptaka. Powstała seria pocztówek promujących gminę, mającą wspaniałe walory turystyczne. Planowane jest wydanie książki, zawierającej lokalne legendy i podania oraz album o Topólce i okolicy.
W ciągu ośmiu lat sołtysowania Arkadiusza Jąkalskiego poprawiła się infrastruktura Sadłoga, dzięki wykorzystaniu środków z programów unijnych. W roku 2011 pozyskano 35 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, aby położyć kostkę brukową na nieutwardzonym parkingu. Z inicjatywy sołtysa został zakupiony stół bilardowy, stół do tenisa oraz piłkarzyki do świetlicy. Dodatkowo wyposażono pomieszczenie w telewizor, sprzęt audio i gry planszowe. Ze wszystkich tych sprzętów korzysta młodzież przebywająca w świetlicy. W 2006 roku obok budynku powstał plac zabaw dla dzieci wyposażony w piaskownicę, zjeżdżalnię itp. W zeszłym roku rozpoczęto budowę boiska do piłki siatkowej. Wyremontowano drogę powiatową przebiegającą przez sołectwa i postawiono metalowe wiaty, aby młodzież czekająca na szkolnego gimbusa mogła się schronić przed opadami i wiatrem.
Dzięki swojej otwartości sołtys Arkadiusz Jąkalski aktywnie współpracuje z różnymi instytucjami przy realizacji sołeckich i gminnych przedsięwzięć. Do nich należy m.in. Gminny Ośrodek Kultury w Topólce, firma EUROSSCHOL - Centrum Szkoleń z Włocławka, Publiczne Gimnazjum Adama Mickiewicza w Topólce, Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu, parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Topólce, którzy, podobnie jak członkowie Rady Sołeckiej Sadłoga i Rady Gminy Topólka rekomendowali Arkadiusza Jąkalskiego do konkursu „Sołtys Roku 2011". Sołectwo Sadłóg wspólnie realizuje ciekawe przedsiewzięcia z innymi sołectwami w gminie, należy do nich Sadłużek, Bielki, Orle, Sierakowy, Wola Jurkowa.
Arkadiusz Jąkalski ma ambitne plany na przyszłość. Najważniejsze z nich to organizacja czasu wolnego młodzieży, sfinansowana dzięki uzyskaniu grantu m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Sołectwo chce zrealizować aż 10 projektów finansowanych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, związanych z integracją mieszkańców gmin Topólka i Bytoń, rozwojem aktywnego, sportowego trybu życia, opieką nad starszymi osobami, promocją turystyczną regionu. Do końca 2014 roku mieszkańcy zaplanowali założenie oświetlenia solarowego w najbardziej niebezpiecznych miejscach w sołectwie.


Grażyna Szady

  • soltysmiesiaca67
  • soltysmiesiaca68
  • soltysmiesiaca69
  • soltysmiesiaca70
  • soltysmiesiaca71
  • soltysmiesiaca72
  • soltysmiesiaca73


Fot. archiwum

Gazeta Sołecka, Nr 1(241), str. 6-7, 19.