• Zobacz więcej

Luty 2018

Drukuj
lutyMichał Olejniczak – Siemczyno
Od ponad sześciu lat przewodzi sołeckiej wspólnocie popegeerowskiej wsi Siemczyno w gminie Czaplinek w Zachodniopomorskiem. Sołtys Michał Olejniczak, elektromonter górnictwa podziemnego, entuzjasta historii, aktywny turysta i sportowiec znakomicie pozyskujący środki finansowe na rozwój swojego sołectwa, umiejętnie integruje i zachęca mieszkańców Siemczyna do wspólnego działania. A nie jest to łatwe zadanie, ponieważ jeszcze ćwierć wieku po trudnych czasach transformacji nie wszyscy byli pracownicy miejscowego pegeeru i ich rodziny dają sobie radę w dzisiejszej rzeczywistości, a kolejne pokolenie niejednokrotnie powiela zastałe wzorce apatii i bezradności. Pomysł sołtysa Michała Olejniczaka na Siemczyno (niem. Heinrichsdorf) jako wieś historyczną pokazuje znakomicie, że bawiąc się historią i poznając tradycję Pomorza Zachodniego można zintegrować młodzież i starszych mieszkańców wokół ciekawych wydarzeń dziejących się we wsi i gminie, zachęcić do wspólnego działania i wyjścia z marazmu.
W Siemczynie było może trochę łatwiej niż w innych popegeerowskich miejscowościach, ponieważ we wsi jest piękny barokowy pałac z 1726 roku wraz z folwarkiem, zaś intrygująca i pełna tajemnic historia okolicznych ziem Pojezierza Drawskiego, związana m.in. z zakonem Templariuszy, sięga XIII wieku. Nic więc dziwnego, że atrakcji turystycznych jest wokół mnóstwo, a prowadzi do nich Szlak Henrykowski. Pałac w Siemczynie kilkakrotnie brał udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, projekcie edukacyjnym promującym regionalne dziedzictwo kulturowe przypominające Europie o wspólnych korzeniach starego kontynentu. Być może atmosfera wytworzona wokół wydarzeń tak dużej rangi jak Europejskie Dni Dziedzictwa, jak również charyzma sołtysa Olejniczaka spowodowały, że nagle mieszkańcom Siemczyna zechciało się chcieć. Być może zrozumieli też, że pracując na rzecz innych, pracują również dla siebie, swoich rodzin i sąsiadów, że warto w życiu zrobić coś ciekawego, gdy sołtys, lider, przywódca mobilizuje lokalną społeczność własnym przykładem do pozytywnego działania. Nie zawsze diabeł tkwi „w pieniądzach”, bo tych na potrzeby każdego sołectwa przeważnie jest za mało, lecz także w chęci świadczenia nieodpłatnej pracy na rzecz swojej wsi i społeczności czy w wolontariacie. A takie podejście mieszkańców Siemczyna do kwestii wspólnych działań, na przykład wyremontowania świetlicy wiejskiej, jest bardzo cenne i godne podkreślenia.
Źródła finansowania sołeckich inwestycji w Siemczynie jeszcze do niedawna były mocno ograniczone. Tzw. środki sołeckie, dotacje gminne, nagrody z różnych konkursów czy zdobyte granty sołeckie funkcjonujące w powiecie drawskim pozwalały sołectwu jedynie na bardzo oszczędne gospodarowanie pieniędzmi. Od 2017 roku Siemczyno, podobnie jak 28 pozostałych sołectw w gminie Czaplinek, dysponuje funduszem sołeckim, co zostało przez sołtysa i czterystu mieszkańców tej wioski przyjęte z zadowoleniem i aprobatą. Siemczynianie mają więc własne sołeckie fundusze i mogą nimi gospodarować zgodnie z wolą zebrania wiejskiego w ramach zadań nakreślonych ustawą o funduszu sołeckim.
Wracając do wizytówki Siemczyna jako wsi historycznej, Dni Henrykowskich od 15 lat co roku odbywających się w Siemczynie i Szlaku Henrykowskiego, a przede wszystkim działalności Stowarzyszenia Henrykowskiego przy współpracy miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, a także samych mieszkańców Siemczyna można śmiało powiedzieć, że tak oto została stworzona dobra marka – Dni Henrykowskie w Siemczynie. A pomysł na wieś historyczną (w dalszych planach na wieś tematyczną) wziął się jako pokłosie udziału sołtysa Michała Olejniczaka w Europejskiej Akademii Sołtysa i z barwnej, a tragicznej zarazem historii tej ziemi: „21 lipca 1655 przekraczają granicę Polski pod Heinrichsdorf wojska szwedzkie pod dowództwem feldmarszałka Arvida Wittenberga. Początek „potopu szwedzkiego'” plastycznie opisuje nasz noblista Henryk Sienkiewicz w powieści „Potop”, wykorzystując fakty historyczne jak również rok 1407 gdzie król Władysław Jagiełło ustanawia starostwo Drahimskie. Granice wsi są na rubieży dawnej Rzeczpospolitej”.
Dniom Henrykowskim towarzyszą koncerty, regaty na jeziorze, potyczka historyczna z Grupą Rekonstrukcyjną pod Siemczynem nawiązująca do Potopu Szwedzkiego, gry terenowe, a także pokazy mody pałacowej, tańca barokowego, warsztaty z grawerowania cieszące się dużym powodzeniem wśród uczestników tego święta. Oczywiście nie samymi Dniami Henrykowskimi wieś pana Michała żyje. Co roku w maju organizowane są Europejskie Słoneczne Dni poświęcone odnawialnym źródłom energii, we wrześniu – Europejskie Dni Dziedzictwa. Wydawane są regularnie Zeszyty Henrykowskie.
Siemczyno bierze również aktywny udział w wydarzeniach rangi regionalnej, m.in. w dożynkach wojewódzkich w Barzkowicach, gdzie siemczyńskie wieńce dożynkowe zajmują pierwsze miejsca, reprezentuje również Pomorze Zachodnie na dożynkach prezydenckich w Spale. Uczestniczy w wielu imprezach targowych i turystycznych promując swoją wieś, gminę i region, m.in. w Kielcach na Targach Agrotravel, w Poźrzadle Wielkim na Dniu Kobiet, na Dniach Czaplinka i Dniach Łobza, a także w Złocieńcu. Zdrowy styl życia pozostający w zgodzie z ochroną środowiska i poszanowaniem pięknej tutejszej przyrody przyświeca wielu innym wydarzeniom w Siemczynie i gminie Czaplinek. Turnieje sportowe, mecze piłki nożnej, siatkówki i tenisa stołowego, spływy kajakowe, wycieczki rowerowe czy nordic walking wytyczonymi trasami to bogaty program oferowany tak mieszkańcom, jak i osobom przyjezdnym, turystom i letnikom.
Sołtys Michał Olejniczak jest naczelnikiem OSP w Siemczynie, przy której powołał Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Chłopców i Dziewcząt. Jest prezesem Rady Parafialnej i członkiem Grupy Historycznej oraz Stowarzyszenia Henrykowskiego. Sołectwo Siemczyno co roku bierze udział w konkursach na najładniejszą, najbardziej usportowioną i najaktywniejszą wieś w gminie Czaplinek, powiecie drawskim i województwie zachodniopomorskim. Sołtys organizuje wiele ciekawych wyjazdów integracyjnych, m.in. do Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej, w Góry Stołowe, do Skalnego Miasta i Pragi, Warszawy, Gdańska. W roku 2014 roku Michał Olejniczak został uhonorowany jako Wolontariusz Roku, w 2012 roku Siemczyno dostało certyfikat Zachodniopomorska Wieś Turystyczna.
Jak podkreśla burmistrz Czaplinka Adam Kośmider, przy ożywieniu się kapitału ludzkiego w poszczególnych miejscowościach w gminie apetyty zawsze rosną. Z takim pozytywnym zjawiskiem mamy już do czynienia w Siemczynie. Wtedy ważne jest, aby umiejętnie wydawać środki publiczne wiedząc o tym, że nie wszystko nam się należy, bo są też inni, którzy liczą na wsparcie. Najważniejsze, abyśmy byli partnerami do współpracy, a nie konkurencją.
Sołtys Siemczyna intensywnie zabiega o inwestycje w swoim sołectwie, m.in. kanalizację, budowę infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej, w tym pomostu na jeziorze Drawsko, przebudowę i modernizację dróg wraz z położeniem chodnika i kanalizacją deszczową, remont i ocieplenie świetlicy wiejskiej, renowację kościoła i dzwonnicy. Współorganizuje przedsięwzięcia integrujące społeczność Siemczyna i pozyskuje na ich realizację fundusze zewnętrzne, m.in. z programu mikrodotacji Fundacji Wspomagania Wsi na projekty: „Pożyteczne wakacje” i „Pożyteczne ferie”.
Za swoją aktywność i pracę na rzecz mieszkańców Siemczyna, gminy Czaplinek i regionu zachodniopomorskiego, a także kreatywność w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu mieszkańców wsi sołtys Siemczyna Michał Olejniczak został uhonorowany zaszczytnym tytułem „Sołtys Roku 2016” w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Gazetę Sołecką i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Grażyna Szady
Fot. archiwum sołectwa
Gazeta Sołecka, nr 2(302), str. 6-7, 19
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Podpisy:

1.Przez Siemczyno wiedzie Szlak Henrykowski.
2.Grupa mieszkańców Siemczyna podczas Dni Henrykowskich.
3.Sołectwo nie tylko historią żyje – młodzież uwielbia sportowe rozgrywki.
4.Dożynkowe stoisko sołectwa zaprasza gości.
5.Warsztaty dla mieszkańców na świeżym powietrzu.
6.Pokaz i szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.
7.Montowanie sprzętu siłowni plenerowej.
8.Chętnych do pracy na rzecz sołectwa nie brakuje.