• Zobacz więcej

Czerwiec 2015

Drukuj
06 2015Julianna Fornal-Komparzów
Gdy za miejsce swojego zamieszkania wybrała Komparzów w gminie Kluczewsko w Świętokrzyskiem, Julianna Fornal nie sądziła, że w krótkim czasie przyjdzie jej przewodzić wspólnocie sołeckiej. Od początku widoczna w niej była chęć działania i zaangażowania
się w życie wiejskiej społeczności Komparzowa. W 2002 roku mieszkańcy obdarzyli ją mandatem zaufania i wybrali sołtyską. Dbająca o tradycję i kulturę regionu, reaktywowała Koło Gospodyń Wiejskich, którego została prezeską. Co roku wraz z grupą kobiet przygotowuje piękne wieńce dożynkowe, wspólnie z mieszkańcami dba o wiejską kapliczkę i krzyż. Ale przede wszystkim zaangażowała się w uznanie gruntu ze starą świetlicą za wspólnotę gruntową wsi Komparzów. I dokonała tego w 2012 roku, a nie było
to łatwe zadanie. Pani Julianna wyróżnia się umiejętnością podejmowania trafnych decyzji, czego efektem jest pozyskanie środków unijnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski, dzięki którym została zmodernizowana świetlica wiejska wraz z placem wokół niej. Aktywna pani sołtys umie właściwe kształtować zasady życia społecznego. Swoją bogatą wiedzą chętnie dzieli się z młodymi mieszkańcami sołectwa.
Komparzów to piękna wieś położona wśród lasów i łąk, o ciekawej i długiej historii, założona
w połowie XIV wieku. Pochodzenie nazwy nie jest w pełni jasne. Językoznawcy przychylają
się do opinii, że powstała od dawnego słowa „kamparz” oznaczającego osobę odlewającą dzwony. Pierwsza pisana wzmianka o „Comparzewie” pochodzi z roku 1358. W tym czasie wieś należała do Tomisława z Bieganowa, który sprzedał ją Piotrowi Bogorii za 80 grzywien czeskich. Kolejną informację zapisano w Kodeksie Dyplomatycznym Małopolski w roku 1360. Zapis mówi o przekazaniu tej wsi przez Piotra Bogorię na rzecz arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Z końcem XVIII wieku wsie biskupie, w tym Komparzów, zostały przejęte przez państwo.
Na terenie gminy Kluczewsko znajdują się liczne zabytki, które przyciągają turystów. Należy do nich kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca z 1812 roku. Świątynia jest niewielką jednonawową budowlą, złożoną z dwuprzęsłowej nawy i węższego jednoprzęsłowego prezbiterium. Zabytkiem jest też rządcówka, murowana oficyna wzniesiona w pierwszej połowie XIX wieku.
Gmina Kluczewsko jest bardzo aktywna w promowaniu się na arenie ogólnopolskiej. W tym roku bardzo interesująco zaprezentowała się w Kielcach na targach AGROTRAVEL, zbierających pod jednym dachem wystawców związanych z turystyką, rekreacją wiejską i produktem regionalnym. 16 tysięcy zwiedzających mogło zapoznać się więc z ofertą agroturystyczną gminy Kluczewsko, wziąć udział w jarmarku produktów regionalnych i rękodzieła, degustować lokalne przysmaki oraz zapoznać się z możliwością atrakcyjnego wypoczynku na łonie natury. Swoją ofertę gmina zaprezentowała na stoisku Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”, z którą już po raz trzeci wspólnie wystąpiła na tych targach. Oferta była przeznaczona dla osób, które lubią aktywnie wypoczywać i jednocześnie odkrywać nieznane, bajeczne atrakcje terenów gminy, bogatych w niezwykłości przyrodnicze
i historyczne. Kieleckie targi turystyczne szczególnie zainteresowały się kuchnią regionalną gminy Kluczewsko, która w swoim menu zawierała: znakomity wiejski chleb ze smalcem oraz ogórkiem małosolnym, tartę z nadzieniem z leśnych kurek oraz… muffiny z kawałkami czekolady, przygotowane przez gospodynie z KGW.
W Komparzowie od 40 lat istnieje świetlica wiejska. Dzięki zaangażowaniu sołtys Julianny Fornal budynek został gruntownie wyremontowany, a plac wokół niego uporządkowany. Powiększono salę, wymieniono okna i drzwi, wydzielono pomieszczenia kuchni i zaplecza gospodarczego. Podłogę wyłożono płytkami, a ściany odmalowano. Zainstalowano kominek do ogrzewania pomieszczeń zimą. Dzięki generalnemu remontowi można w świetlicy urządzać imprezy okolicznościowe. Przed budynkiem wytyczono plac zabaw z boiskiem do gry w kosza oraz urządzono miejsce na grilla. Utwardzono asfaltem miejsca parkingowe. Pani sołtys udało się namówić do pomocy mieszkańców, którzy oprócz pracy fizycznej zebrali też znaczne fundusze na ten cel. Przeświadczenie darczyńców o ważnym wspólnym zadaniu pozwoliło zebrać 12 tys. zł własnych środków na remont obiektu. Zaangażowanie mieszkańców Komparzowa spotkało się z podziwem i aprobatą innych sołectw w gminie. Również wójt docenił starania mieszkańców, użyczając im nieodpłatnie sprzętu budowlanego
do porządkowania placu szkolnego z zalegającego tam gruzu. W następnym etapie remontu przyszedł czas na ocieplenie elewacji zewnętrznej i wykonanie izolacji cieplnej na stropie budynku. Aby zrealizować te cele, aktywna sołtyska w imieniu Stowarzyszenia KGW złożyła
dwa wnioski o dofinansowanie poprzez Lokalną Grupę Działania Region Włoszczowski. Wartość działań to 48 342 zł. W 2013 roku zakończono kolejne zadanie inwestycyjne, wymianę pokrycia eternitowego stanowiącego dach świetlicy na blachę trapezową. W 2012 roku założono kanalizację wsi, o którą pani Julianna zabiegała od dawna, środki przeznaczone na to przedsięwzięcie to 1 338 000 zł. Z czasem świetlica z placem wzbogaciła się o nowe sprzęty (meble kuchenne, kosiarka do trawy) i atrakcje (altana ogrodowa wraz z wyposażeniem, boisko do piłki plażowej). Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki Funduszowi Inicjatyw Lokalnych utworzonemu przez wójta gminy Kluczewsko. Z FIL w ciągu czterech lat aktywna sołtyska pozyskała 120 000 zł. Ze środków uzyskanych od sponsora wykonano ogrodzenie wokół świetlicy o wartości 5000 zł.
Wszystkie przedsięwzięcia pani Julianny Fornal pozwoliły stworzyć z jej rodzinnej wsi miejsce miłe dla oka i pożyteczne dla mieszkańców. Sołtyska Komparzowa dba o integrację społeczności lokalnej podczas wydarzeń kulturalnych. Dzięki jej inicjatywie organizowane są okolicznościowe imprezy: mikołajki, zabawy karnawałowe dla dzieci, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet. Mieszkańcy chętnie wynajmują odremontowaną salę świetlicy na uroczystości rodzinne. Jest to również miejsce spotkań członkiń Koła Gospodyń Wiejskich, zebrań wiejskich i szkoleń dotyczących m.in. rolnictwa. Z inicjatywy pani Julianny powstał zespół ludowy „Ale Babki”, który również korzysta z pomieszczeń odnowionej świetlicy. Działa już 8 lat i odnosi sukcesy reprezentując gminę na różnych imprezach okolicznościowych, jak dożynki, parady czy festyny rodzinne. Sołtyska mobilizuje członkinie KGW do uczestnictwa w konkursach kulinarnych i piosenki biesiadnej. Przepis na smakowite „gołąbki po komparsku” został umieszczony w kalendarzu Lokalnej Grupy Działania Region Włoszczowski. Wszystkie te przedsięwzięcia sprawiły, że sołectwo Komparzów jest postrzegane jako prężnie działające i dobrze zorganizowane. KGW Komparzów ma na swoim koncie też inny sukces, wystąpiło w Telewizji Kielce w programie promującym gminę Kluczewsko. Również w lokalnych mediach często można spotkać informacje na temat KGW i zespołu z Komparzowa, w którym działa aktywna pani sołtys. Kolejnym przedsięwzięciem pani Julianny jest organizacja wyjazdów mieszkańców na wycieczki do Zakopanego, Szczawnicy, Kazimierza Dolnego oraz Sandomierza. Dzięki wrodzonym zdolnościom negocjacyjnym udało jej się pozyskać prywatnych sponsorów, dzięki którym odbyły się imprezy integracyjne dla społeczności lokalnej. Dwie z nich, „Powitanie lata” i „Andrzejki” dofinansowała też Lokalna Grupa Działania Region Włoszczowski w kwocie 2000 zł.
Pani Julianna jest postrzegana jako autentyczna lokalna liderka, mocno zaangażowana w rozwój rodzinnej wsi. Jako osoba wyjątkowo aktywna, wyróżnia się spośród lokalnej społeczności i często podejmuje inicjatywy o charakterze społecznym. Jest rzetelna i sumienna. Chętnie służy radą i pomocą mieszkańcom swojej miejscowości i gminy. Na co dzień dobrze zorganizowana i bezkonfliktowa, znakomicie odnajduje się w środowisku wymagającym wielozadaniowości. Ma duże sukcesy w aktywizowaniu członków swojej społeczności. Cieszy się zaufaniem mieszkańców. Podejmuje wspaniałe inicjatywy dla społeczności lokalnej, a przy tym angażuje społeczność sołecką wokół dobra wspólnego. Za swoje dokonania na rzecz sołectwa Komparzów i gminy Kluczewsko, a także promowanie regionu na forum ogólnopolskim, pani Julianna Fornal została uznana „Sołtysem Roku 2014”.
 

Grażyna Szady

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Fot. archiwum sołectwa,
M. Józefaciuk/Senat RP
Na zdjęciach:
Zespół ludowy z Komparzowa uświetnia swoimi występami wiele lokalnych imprez.
Koło Gospodyń Wiejskich w Komparzowie w ub.r. obchodziło jubileusz 30-lecia istnienia.
Pani Julianna angażuje się osobiście w przygotowanie wieńca dożynkowego sołectwa.
Pani sołtys z mężem Zbigniewem Fornalem.
Sołtyski i sołtysi z gminy Kluczewsko po wyczerpujących zmaganiach podczas turnieju sołtysów.
W 2012 roku dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych rozbudowano sieć kanalizacyjną i zbudowano przepompownię ścieków.
Pani sołtys odznaczona została przez wojewodę Bożentynę Pałkę-Korubę Brązowym Krzyżem Zasługi.
Podczas finału Konkursu „Sołtys Roku” – pamiątkowe zdjęcie z marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem i sołtysem Aniołowa Zbigniewem Cieślą.

Gazeta Sołecka, Nr 6(270), str. 6-7, 19