mntr2017

Sezon inwestycji drogowych rozpoczęty

Drukuj
g1g2

Dzięki dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych, spoza gminnych budżetów, mieszkańcy wielu gmin w Polsce będą mogli poruszać się lepszymi drogami.

Gmina wiejska Strawczyn w województwie świętokrzyskim planuje wybudować kilkanaście kilometrów dróg. Budowa będzie realizowana etapami, pierwszy z nich – przebudowa 16 dróg gminnych – już się rozpoczął. Często są to odcinki krótkie, kilkusetmetrowe, ale bardzo istotne dla bezpieczeństwa dzieci i dorosłych poruszających się po drogach lokalnych pieszo, rowerem czy samochodem. W pierwszym etapie powstaną drogi gminne w Rudzie Strawczyńskiej, Oblęgorze i Oblęgorku – „Sochów II" i „Rożniska", w Strawczynie i Strawczynku. Koszt to 2 mln 669 tys. złotych. Natomiast modernizacji z funduszy unijnych zostaną poddane dwie drogi gminne w Rudzie Strawczyńskiej – Zagościniec i ulica Zielona w Oblęgorku. Koszt tego zadania opiewa na kwotę ponad 322 tys. złotych. Do polepszenia jakości nawierzchni dróg w gminie Strawczyn przyłączył się również rząd udzielając dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019" na gruntowny remont trzech odcinków: ulicy Granicznej i ulicy Zacisze w miejscowości Strawczynek oraz ulicy Kościelnej w miejscowości Chełmce. Koszt modernizacji to 384 tys. złotych. Przewidziana jest także budowa chodników na terenie gminy Strawczyn. Przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego planowana jest budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 748 w miejscowości Ruda Strawczyńska-Strawczyn, w Strawczynku, w Bugaju i w Chełmcach pomiędzy ul. Turystyczną a ul. Kościelną za kwotę 900 tysięcy złotych. Samorządowcy z gminy Strawczyn przyznają, że cieszy ich dofinansowanie z zewnętrznych źródeł (unijnych i krajowych) do modernizacji oraz naprawy dróg lokalnych i planują korzystać z podobnych możliwości w kolejnych latach.

Pleszew w województwie wielkopolskim nie pozostaje w tyle. W tym roku przeznaczył 5,8 mln złotych na rozbudowę drogi w ciągu ulicy Parkowej. W najbliższym czasie zaplanowanych jest aż 30 inwestycji drogowych: od szacowanego na 100 tysięcy złotych opracowania projektowego dla południowej obwodnicy, przez modernizacje pojedynczych ulic, do przebudowy ulicy Weneckiej w Zielonej Łące wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym.
Samorządy remontują drogi również na południu kraju. W Małopolsce z dofinansowania zadań „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019" skorzysta np. gmina Nowy Targ. W sumie na budowę i remonty dróg Małopolska przeznaczy środki w wysokości 57 mln zł, z czego ponad 28 mln zł na drogi powiatowe i 28 mln zł na drogi gminne.
Jednym ze źródeł finansowania inwestycji drogowych w gminach jest obecnie program Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oferujący wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych danej inwestycji. Wysokość pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) nie może przekroczyć 3 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji programu. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta. Pomoc może być przyznana, jeśli inwestycja realizowana jest w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców oraz jest spójna z dokumentem planistycznym gminy. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w urzędach marszałkowskich.

Zuzanna Chmurska

Gazeta Sołecka, Nr 3(304), str. 27

Fot. archiwum sołectwa Ochaby