gits2

Ostatnie dni naboru do ogólnopolskiej akcji Masz Głos

Drukuj

mgmw2017

Uczestniczki i uczestnicy akcji prowadzą działania, które zmieniają ich otoczenie – organizują miejsca spotkań, nadają ulicom nazwy, wprowadzają budżety obywatelskie, odnawiają istotne dla nich miejsca, odkrywają ważne postaci ze swoich okolic – słowem… robią wszystko co sprawia, że życie w ich lokalnej społeczności staje się lepsze. Otrzymują przy tym merytoryczne i organizacyjne wsparcie oraz bezpłatne szkolenia.

mg2017

Do akcji dołączyło już ponad 180 grup, które chcą zmieniać swoją okolicę - miejscowości, gminy, dzielnice. Najwięcej, bo aż 60 % to grupy spoza miast wojewódzkich, a wśród nich są biblioteki, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, sołectwa, rady młodzieżowe i rady seniorów. Ale do akcji mogą dołączyć także domy kultury, lokalne media i portale informacyjne, szkoły, czy uniwersytety trzeciego wieku.
 - Akcja Masz Głos to jedyna akcja, która angażuje zarówno mieszkańców i mieszkanki, jak i władze lokalne do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Organizowana jest od 2002 roku, aby włączać mieszkańców i mieszkanki w życie publiczne, zachęcać do działania i pokazywać, że mogą być współodpowiedzialni za losy swojej gminy – podkreśla dyrektorka akcji Joanna Załuska.

Od 2002 roku akcja objęła 680 (27%) gmin w całej Polsce i w każdej z nich działy się fantastyczne rzeczy. Na przykład w Kuniowie, w gminie Kluczbork mieszkańcy opracowali strategię rozwoju miejscowości, a o postępach swoich działań informowali w specjalnie reaktywowanej gazetce. W działania udało się zaangażować różne grupy mieszkańców w wieku od 20 do 60 lat, organizacje pozarządowe, Ochotniczą Straż Pożarną, Środowiskowy Dom Samopomocy, biblioteki, a także sołtysa, radę sołecką i miejscowego radnego. W Ustrzykach Dolnych to młodzież wzięła sprawy w swoje ręce i stworzyła Międzyszkolny Klub Młodzieżowy, organizując przy tym szeroko zakrojoną akcję promocyjna i informacyjną. Dzięki spotkaniom, koncertowi, ulotkom i plakatom do pomocy wciągnęła szkoły, organizacje, media, firmy oraz władze samorządowe. Powstało miejsce gdzie można uczyć się języków obcych, pograć w gry, czy po prostu spędzić czas. W Tłuśćcu natomiast mieszkańcy postanowili rozwiązać doskwierający problem braku nazw ulic. Zdarzało się bowiem, że karetka krążyła po miejscowości w poszukiwaniu chorego. Mieszkańcom udało się zaangażować odpowiednie władze i przeprowadzić konsultacje wśród mieszkańców i już wkrótce problem zostanie rozwiązany.
Każda edycja trwa około dziesięciu miesięcy i przez cały ten czas wszyscy uczestnicy są wspierani przez ekspertów i koordynatorów z Fundacji im. Stefana Batorego oraz organizacji partnerskich. Przy organizacji swoich działań mogą skorzystać z ich doświadczenia, zasięgnąć rady i pomocy, m.in. w aktywizowaniu swoich społeczności lokalnych, dowiedzieć się jak budować dialog mieszkańców z samorządem, a także jak integrować wokół rozwiązywania problemów w gminie.

Dołączyć do akcji można poprzez rejestrację na stronie maszglos.pl.

Organizatorem akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego. Prowadzona jest wspólnie z partnerami: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber i Stowarzyszeniem POLITES.


Więcej informacji na temat akcji na stronie www.maszglos.pl.