mntr2017

Uwaga! Zmiana adresu redakcji!

Drukuj

zmiana

Nowy adres:
„Gazeta Sołecka”
ul. Puławska 3 lok. 2, 
02-515 Warszawa

Numery telefonów pozostały bez zmian.