TRAINER baner1000-x-100-mm

Grudzień 2018

Drukuj
grudzien2018Anna Kapturska – Spławie
Aż 140. mieszkańców sołectwa Spławie w gminie Golina w Wielkopolsce podpisało się na liście osób popierających zgłoszenie sołtys Anny Kapturskiej do udziału w Konkursie „Sołtys Roku 2017”. Może dlatego, że pani Anna urodziła się w Spławiu, założyła rodzinę i ukończywszy studia ekonomiczne rozpoczęła swoją karierę zawodową jako księgowa w kółku rolniczym, więc świetnie znała sąsiadów i ich rodziny, a także problemy wspólnoty, wśród której przyszło jej żyć. A może dlatego, że od dziecka była ambitna, energiczna, życzliwa i lubiana przez wszystkich? Zanim jednak na stałe wróciła do Spławia, przez 35 lat pracowała w PZU S.A. jako dyrektorka inspektoratów w Słupcy i Kole.
W 2009 roku, w rok po przejściu na emeryturę, cieszącą się powszechną sympatią Annę Kapturską mieszkańcy wybrali sołtyską Spławia. Pełna empatii i energii, z dużym doświadczeniem w pracy z ludźmi i umiejętnościami kierowania zespołem współpracowników, pani Anna szybko zdobyła uznanie lokalnej społeczności. Została wybrana radną do Rady Miejskiej Goliny, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej. Początki współpracy z władzami gminy nie były jednak łatwe, często potrzeby sołectwa Spławie i jego mieszkańców sygnalizowane przez sołtys Kapturską na Radzie kolidowały z planami władz, dochodziło więc do konfliktu interesów. Gdy w 2014 roku pani Anna ponownie zdobyła mandat radnej RM, jej współpraca z nowo wybranym burmistrzem i członkami Rady Miejskiej ułożyła się już bardzo dobrze i zaowocowała kilkoma ciekawymi projektami na rzecz sołectwa Spławie.
W ostatnich wyborach mieszkańcy ponownie zaufali Annie Kapturskiej jako radnej; pełni obecnie funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Goliny. Pani Anna jest również sekretarzem w Kole Gospodyń Wiejskich i członkinią OSP Spławie. Zdobytą przez wiele lat umiejętność współpracy i kontakty spożytkowuje w pracach Gminnej Spółki Wodnej i Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Golinie.
W 2015 roku otrzymała odznakę „Przyjaciel Dziecka”.
Często organizuje spotkania tematyczne dla starszych mieszkańców wsi przy muzyce w pięknie udekorowanej przez młodzież sali, z ciekawymi występami i wspomnieniami starszych mieszkańców.
Zaufanie, którym od lat się cieszy, pozwala pani Annie na mobilizację sił własnych i mieszkańców przy podejmowaniu kolejnych wspólnych inicjatyw. Co roku wystawiana jest reprezentacja sołectwa w Gminnej Spartakiadzie Sportowo-Rekreacyjnej oraz podczas dożynek gminnych i parafialnych. Mieszkańcy wspólnie pracują przy porządkowaniu wsi i realizacji podjętych wcześniej zadań wynikających z funduszu sołeckiego. Razem z sołtyską odnowili przydrożną kapliczkę i krzyż znajdujące się na terenie sołectwa i stale dbają o zieleń oraz estetykę wokół tych miejsc.
Pani Anna zainicjowała również majową tradycję śpiewów pieśni maryjnych przy kapliczce. Wspólnie z działającymi w Spławiu organizacjami pozarządowymi co roku przygotowuje ciekawe spotkania i imprezy z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, na rozpoczęcie lub koniec wakacji.
Jest inicjatorką zabawy mikołajkowej dla dzieci, o bogatym artystycznym programie, na którą przychodzi około setka najmłodszych mieszkańców Spławia i sąsiednich miejscowości. Przy organizacji tych wydarzeń współpracuje z Domem Kultury Golina i Biblioteką Publiczną.
Mieszkańcy jej sołectwa i gminy wspólnie udają się na spektakle operowe do Poznania, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawy. A wyjazdy te stały się nieodłącznym elementem lokalnego życia kulturalnego i towarzyskiego.
Pani Anna ma bardzo duży szacunek dla tradycji i świadomość jej znaczenia – podkreślają jej współpracownicy: Beata Urycka, Daniel Klimczak, Józef Jakób i Zbigniew Chamera z rady sołeckiej, a także Danuta Rogacka przewodnicząca KGW w Spławiu. Mobilizuje więc mieszkańców do kontynuowania takich zwyczajów, jak kolędowanie młodzieży czy śpiew przy wiejskiej kapliczce. Dopinguje uzdolnione osoby do wystawiania prac w konkursach wianków świętojańskich czy tradycyjnych potraw. Pani Anna jest również inicjatorką Kiermaszu Umiejętności, Dziedzictwa i Talentów, podczas którego można zaprezentować swoje osiągnięcia i artystyczne prace. To duża impreza plenerowa, na której mieszkańcy niejednokrotnie ze zdziwieniem dowiadują się o pasjach i marzeniach sąsiadów.
Anna Kapturska wiele uwagi i pracy poświęca integracji wspólnoty Spławia i całej gminy Golina, zarówno dzieci i młodzieży, jak i starszych osób. We współpracy z Biblioteką Gminną w Golinie prowadziła w swoim domu punkt biblioteczny, promowała grę w golfa, wożąc dzieci i młodzież na pobliskie pole golfowe. Corocznie wraz z radą sołecką przygotowuje zabawę andrzejkową. Organizuje wyjazdy do aquaparku, wycieczki krajoznawcze do historycznych miejscowości, na narty czy w góry. Wozi mieszkańców na koncerty i festiwale organizowane w sąsiednich gminach, dzięki niej co roku w remizie OSP w Spławiu organizowane są przez Dom Kultury w Golinie Koncerty Zaduszkowe oraz na Dzień Kobiet.
Swoje osobiste pasje muzyczne realizuje angażując się w działalność Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w kole w Żychlinie, gdzie jest członkiem zarządu, a turystyczne – w konińskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Pamięta również o potrzebach tych mieszkańców Spławia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, tak z powodów osobistych, jak i finansowych. Współpracuje z MOPS w Golinie, poprzez lokalne stowarzyszenie uzyskuje dla najbardziej potrzebujących pomoc żywnościową z Banku Żywności, pomaga także w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów życiowych.
Oprócz działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki regionu, a także pomocy bliźnim w potrzebie, pani Anna intensywnie działa w kierunku poprawy infrastruktury komunalnej i podniesienia standardu życia mieszkańców swojej wsi i gminy. Pełniąc funkcje radnej przyczyniła się do ukończenia przez gminę Golina budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Spławiu. Zabiegała też o utworzenie funduszu sołeckiego w gminie. Zaangażowała się w odnowienie remizy OSP organizując w formie darowizny wyposażenie pomieszczeń oraz przyległego placu wiejskiego, a także sponsorując część kosztów jej odnowienia.
Doprowadziła do porozumienia gminy Golina i starosty konińskiego, dzięki czemu zbudowano od dawna oczekiwaną drogę wiodącą od stacji kolejowej do centrum wsi. Również dzięki sołtysce pozyskano środki finansowe, za które zbudowano ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ruchliwej drogi powiatowej łączącą wieś z drogą krajową. Dzięki niej zainstalowano oświetlenie uliczne tradycyjne i solarne. Zamontowano tablice wskazujące dojazdy do posesji.
Pieniądze z funduszu sołeckiego wieś w znacznej części przeznacza na utrzymanie dróg i placu wiejskiego w należytym stanie. We współpracy z Urzędem Miejskim w Golinie sołectwo Spławie uczestniczy w pożytecznych projektach, dających szanse na uzyskanie dofinansowania. Potwierdzeniem osiągnięć mieszkańców Spławia i sołtys Anny Kapturskiej było uzyskanie nagrody za pierwsze miejsce w konkursie na najbardziej uporządkowaną wieś Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” w 2013 roku.
W 2016 roku sołtys Anna Kapturska odebrała nagrodę dla najaktywniejszego mieszkańca wsi w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. W 2017 roku sołectwo Spławie uplasowało się na dziesiątej pozycji w konkursie „Aktywne sołectwo” oraz zdobyło I nagrodę w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Dzięki sukcesom w tak wielu konkursach Spławie wzbogaciło się o nowoczesny sprzęt i urządzenia służące mieszkańcom do pracy na co dzień i organizacji kolejnych wydarzeń o charakterze integracyjnym, kulturalnym i rozrywkowym.
Za swoją wieloletnią pracę społeczną na rzecz sołectwa Spławie, a także gminy Golina, promowanie tzw. kultury wysokiej w środowisku wiejskim, kultywowanie tradycji i historii regionu Wielkopolski, patriotyczną edukację dzieci i młodzieży, a także działalność na rzecz najuboższych i potrzebujących wsparcia osób pani Anna Kapturska została uznana za jednego z dwunastu najlepszych sołtysów w Polsce w 2017 roku w Ogólnopolskim Konkursie „Gazety Sołeckiej” i Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.


Grażyna Szady

Fot. archiwum sołectwa, R. Gutt
Gazeta Sołecka, nr 12(312), str. 6-7, 19

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7


Podpisy:
1. Podczas jednej z wycieczek zorganizowanych przez panią sołtys.
2. Anna Kapturska promuje wśród mieszkańców Spławia grę w golfa.
3. Dzięki zaangażowaniu sołtyski Spławie ma plac zabaw.
4. Z punkt bibliotecznego w domu sołtyski chętnie korzystają dzieci i młodzież.  
5. Na Kiermaszu Umiejętności, Dziedzictwa i Talentów nie brakowało wystawców.
6. W 2017 Spławie zdobyło I nagrodę w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.
7. Pamiątkowe zdjęcie po uroczystym finale Konkursu „Sołtys Roku” w gmachu Senatu RP.