mntr2017

Bodziec aktywizacji

Drukuj
Dlaczego, dla kogo, w jakim celu 
Dlaczego, dla kogo, w jakim celu Nie ma prawdziwej demokracji bez zasady pomocniczości; ale nie tej zapisanej na papierze i zadeklarowanej, tylko realnej, wcielonej w życie. Założeniem tej zasady jest aby organy i instytucje państwa oraz samorządów terytorialnych dzieliły się ze społecznościami lokalnymi częścią swoich zadań i przekazywały im środki na ich realizację. Państwo i samorząd bowiem nie tylko nie muszą, ale wręcz nie powinny wykonywać wszystkich zadań publicznych.

Czytaj więcej...

Suwerenna decyzja należy do rady gminy

Drukuj
Do redakcji nadeszła korespondencja od senatora Andrzeja Kobiaka z województwa kujawsko-pomorskiego dotycząca wielu interwencji i petycji, które pod adresem władz swojej gminy Dragacz podejmował bezskutecznie sołtys sołectwa Grupa Osiedle Czesław Słupski. Jest to sprawa wielowątkowa i w naszej ocenie większość tych wątków wymaga odrębnego wyjaśnienia z punktu widzenia formalnego. Między innymi wymaga takiego wyjaśnienia kwestia zasad podejmowania decyzji o wydzieleniu w budżecie gminy środków funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy.

Czytaj więcej...

Refundacja wydatków poniesionych przez gminy z funduszu sołeckiego2

Drukuj
Zgodnie z art. art. 2 ust 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr. 52, poz. 420) gminom, które sfinansowały wydatki na przedsięwzięcia z puli funduszu sołeckiego przysługuje zwrot części tych wydatków w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Zwrot nie jest jednakowy, bowiem gminom najbiedniejszym, tj. w ujęciu skrótowym takim, których dochody bieżące w przeliczeniu na mieszkańca są niższe od takiż przeciętnych dochodów gmin w kraju – przysługuje najwyższy zwrot czyli 30 proc. tych wydatków.

Czytaj więcej...

Pod lupą NIK

Drukuj
Fundusze sołeckie i cała otoczka z nimi związana: prawna, proceduralna, realizacyjna, kwestie wykorzystania środków funduszu i refundacji gminom wydatków doczekały się nie tylko orzecznictwa organów nadzoru czyli: wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych a także wyroków sądów administracyjnych i komentarzy prawników. Ostatnio znalazły się też pod lupą Najwyższej Izby Kontroli.

Czytaj więcej...

Prawomocność zebrania wiejskiego uchwalającego wniosek

Drukuj
Przepisy art. 4.ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2009 r. Nr 52, poz. 420) jako jeden z koniecznych do spełnienia warunków uruchomienia środków funduszu sołeckiego na dane sołectwo w budżecie gminy na następny rok budżetowy – wymieniają uchwalenie wniosku tego sołectwa przez zebranie wiejskie. Jakkolwiek z ustawy o funduszu sołeckim wynika, że inicjatywa w tej sprawie może wyjść od sołtysa rady sołeckiej albo grupy 15 pełnoletnich mieszkańców, to z ustawy i z orzecznictwa organów nadzoru wynika, że nie może to być formalnie wniosek samego sołtysa ani rady sołeckiej czy nieformalnej grupy mieszkańców. Tylko musi to być wniosek uchwalony przez prawomocne zebranie wiejskie. Wniosek sołectwa powinien być też bezwzględnie zgodny z uchwałą zebrania wiejskiego.

Czytaj więcej...