mntr2017

Czy wójt może zmienić przedsięwzięcie wskazane we wniosku

Drukuj
– Od dwóch lat jestem sołtysem w małej miejscowości. W ubiegłym roku podjęliśmy z mieszkańcami uchwałę dotyczącą przeznaczenia funduszu sołeckiego na bieżący rok. Całą sumę przeznaczyliśmy na plac zabaw dla dzieci (10800 zł), gdyż jest bardzo potrzebny. Na początku kwietnia bieżącego roku zauważyłam, że w naszej świetlicy wiejskiej jest przebicie instalacji elektrycznej i w związku z tym napisałam pismo do naszej Pani Wójt. Pani Wójt odpisała cytuję: „instalacja zostanie wymieniona niezwłocznie, a niezbędne materiały do wykonania w/w prac zostaną zakupione przez urzędnika gminy i sfinansowane z funduszu sołeckiego.''

Czytaj więcej...

Zanim zebranie wiejskie uchwali wniosek

Drukuj
Niestety prawidłowe przygotowanie zebrania wiejskiego, którego celem jest uchwalenie wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, często jest lekceważone przez sołtysów i rady sołeckie. Tymczasem konsekwencje wynikających z tego uchybień mogą być bardzo dotkliwe dla sołectwa i także dla gminy.

Czytaj więcej...

LGD - instytucja rozwoju

Drukuj
Inicjatywa LEADER (Liason Entre Action de Development de l'Economie Rurale) powstała w Europie na początku lat 90. ubiegłego stulecia w celu aktywizacji obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie lokalnych inicjatyw i partnerskich pomysłów. Zakładała, że strategie lokalnego rozwoju stają się skuteczniejsze, gdy są bezpośrednio uzgadniane przez miejscowych partnerów przy jasnych i przejrzystych procedurach działania, wsparciu administracji publicznej oraz koniecznej pomocy technicznej w zakresie dobrych praktyk.

Czytaj więcej...

Fundusz sołecki i odnowa wsi

Drukuj
Ryszard Wilczyński, wojewoda opolski, prekursor odnowy wsi w Polsce, podczas Kongresu 15-lecia Odnowy Wsi podkreślił, że doświadczenia programu odnowy wsi od ponad 15 lat sprawnie funkcjonującego w województwie opolskim i nieco krócej w kilku innych regionach kraju, m.in. na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Zaznaczył poza tym, że skuteczność części gmin we wprowadzania mechanizmów finansowego wsparcia sołectw pod postacią tzw. odpisów sołeckich, zainspirowały i utorowały drogę ustawie o funduszu sołeckim uchwalonej w 2009 roku.

Czytaj więcej...

Udostępnienie rachunków i faktur

Drukuj
W 2011 r. nasze sołectwo chciało przeznaczyć 23 tys. zł przypadające nam z funduszu sołeckiego na zakup trawy nasiennej, drzewek i krzewów do obsadzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz na wymianę drzwi i okien w budynku świetlicy wiejskiej, która została zbudowana w czynie społecznym jeszcze w latach sześćdziesiątych i te okna są wypaczone, wieje od nich, zacieka, więc aż się prosi o wymianę. Chcieliśmy jeszcze kupić lodówkę i płytę indukcyjną do kuchni. Prace ogrodnicze: wyrównanie terenu, sianie trawy i nasadzenie drzew my mieszkańcy chcieliśmy wykonać sami, żeby było taniej.

Czytaj więcej...