TRAINER baner1000-x-100-mm

Kwiecień 2018

Drukuj
kw2018Joanna Pestkowska – Owiesno
„Owiesno – wieś okrągłego zamku” od ośmiu lat rozkwita pod przewodnictwem sołtys Joanny Pestkowskiej, której marzeniem jest stworzenie z rodzinnej miejscowości atrakcyjnej wsi tematycznej. Dziś ta dolnośląska wioska położona w Górach Sowich w gminie Dzierżoniów należy do najaktywniejszych w regionie. Duża w tym zasługa pani Joanny, która „odziedziczyła” umiejętność współpracy z ludźmi po swoim ojcu, wieloletnim sołtysie Owiesna.
We wsi znajdują się ruiny zabytkowego zamku, zbudowanego, co jest rzadkością, na planie koła. Od 10 lat na błoniach wokół zamku w Noc Świętojańską odbywają się „Spotkania z kulturą i historią”. To wydarzenie ma już swoją markę i co roku przyciąga coraz więcej osób, nie tylko z Dolnego Śląska, lecz również z innych regionów kraju i zagranicy. Pani Joanna Pestkowska, bibliotekarka z zawodu i zamiłowania, jest koordynatorką imprezy. To duże wyzwanie organizacyjne dla mieszkańców wioski oraz prężnie działających w Owieśnie organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia „Razem dla wsi”, Ludowego Zespołu Sportowego „Błękitni” Owiesno, Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Parafialnej. Wspólna praca nad przygotowaniem spotkań sprzyja integracji mieszkańców i dobrym wzajemnym relacjom.
Jak podkreśla Marek Chmielewski, wójt gminy Dzierżoniów, mieszkańcy Owiesna na czele z sołtyską skutecznie wypromowali historyczne walory swojej miejscowości; wykorzystali motyw „okrągłego zamku”, opracowali ofertę turystyczną dla osób spoza wsi, nie tylko dla dzieci i młodzieży, lecz również dla dorosłych. W latach 2015–16 zakupiono odpowiednie rekwizyty, mieszkańcy sami uszyli historyczne stroje. Wydano również materiały informacyjne o atrakcjach, jakie czekają turystów we „Wsi okrągłego zamku”. A propozycji jest niemało. Przyjeżdżając do wsi tematycznej Owiesno można wziąć udział w Questingu (edukacyjnej grze terenowej) – Wyprawie odkrywców pn. „O zamku w Owieśnie przez Templariuszy zbudowanym”, warsztatach artystycznych i kulinarnych: „Zamkowe swawole”, „Mój herb rodowy”, „Zamkowe podpłomyki”, w Zamkowych Zmaganiach – grach i zabawach ruchowych oraz strzelaniu z łuku, grze terenowej „Poszukiwanie skarbu Templariuszy”, obejrzeć „Zamkową Galerię” a w niej zdjęcia wykorzystujące monidła, dyby i gilotynę, posiedzieć przy „Zamkowej Strawie czyli wspólnym ognisku” oraz zajrzeć do „Zamkowej Spiżarni” czyli sklepiku z pamiątkami, ciasteczkami owsianymi i smalcem tatarskim.
Praca z dziećmi i młodzieżą jest priorytetem w wielu działaniach aktywnych mieszkańców Owiesna i ambitnej pani sołtys. Co roku organizowane są zajęcia artystyczne i sportowe dla najmłodszych podczas ferii zimowych „Feriada” i wakacji letnich „Wakacjada”, zabawa choinkowa z Mikołajem, festyn z okazji Dnia Dziecka „Zabawa z uśmiechem” z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwnarkotykowej, spotkania na zamku kierowane specjalnie do dzieci i młodzieży, a także zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone przez miejscowy klub sportowy.
Wśród półtysięcznej społeczności Owiesna jest wiele osób starszych i w podeszłym wieku. Seniorzy również są „oczkiem w głowie” sołtys Joanny Pestkowskiej. Co roku w sali wiejskiej jest organizowany Dzień Seniora. Pani Joanna osobiście zaprasza starszych mieszkańców na to spotkanie, dba o dobrą atmosferę i przygotowuje wspólnie z młodszymi mieszkańcami różne atrakcje. W spotkaniu uczestniczy senioralny zespół muzyczno-kabaretowy „Siwy włos”, wręczane są nagrody za czytelnictwo, bardzo ważne zajęcie dla starszych osób, ponieważ wspomaga ich dobrą kondycję psychiczną i intelektualną. Wzruszającym momentem spotkania seniorów jest uhonorowanie tortem i kwiatami par z najdłuższym stażem małżeńskim. Uroczystość wspomagają doświadczeniem seniorki z KGW, które w 2017 roku obchodziło 60-lecie swojej działalności.
Innym cyklicznym działaniem jest projekt „Seniorzy korzystają z dóbr kultury”, dzięki któremu starsi mieszkańcy obejrzeli Panoramę Racławicką i Afrykarium we Wrocławiu. Od 2016 r. sołectwo współpracuje również z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w sąsiedniej Bielawie, gdzie przygotowuje spotkania plenerowe z wieloma atrakcjami dostosowanymi do zainteresowań osób starszych. Ponadto we wsi co roku organizowane są dożynki parafialne. Wspólnota parafialna aktywnie działa na rzecz swojej świątyni i dba o stary kościół. Wspólnymi siłami wykonano w nim renowację ołtarza głównego i drogi krzyżowej, zabezpieczono zabytkową ambonę, wymieniono część instalacji elektrycznej.
W centralnym miejscu Owiesna znajduje się sala wiejska, „Park pod kasztanami”, teren rekreacyjny z drewnianą wiatą i placem zabaw, siłownia plenerowa, boisko do koszykówki, siatkówki i gry w bule. Obok jest obiekt sportowy LKS „Błękitni” Owiesno. Miejsca te są stale społecznie modernizowane i porządkowane przez mieszkańców, m.in. wymieniono pokrycie dachu nad szatnią sportową, zamontowano wiatę dla zawodników rezerwowych, wyremontowano szatnie dla piłkarzy. Ze środków PROW 2014–2020 wieś planuje oryginalnie zagospodarować „Park pod kasztanami” stawiając w nim m.in. okrągłe ławki nawiązujące tradycją do „okrągłego” zamku na wzgórzu.
W Owieśnie od 2011 roku aktywnie działa Stowarzyszenie „Razem dla wsi”, którego współzałożycielką i niekwestionowaną pełną pomysłów liderką jest sołtys Joanna Pestkowska. Wokół stowarzyszenia potrafiła skupić grupę aktywnych i ambitnych mieszkańców. Działa ono na terenie dwóch wiosek: Owiesna i Myśliszowa, ale swoją działalnością sięga dalej, obejmując teren całej gminy i powiatu dzierżoniowskiego. Największym sukcesem był w 2016 roku projekt pn. „Idea, która łączy wsie tematyczne – sposobem na aktywizację mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości społecznej”, dofinansowany ze środków krajowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w wysokości 90 tys. zł. Swym zasięgiem objął mieszkańców całej gminy Dzierżoniów, a dotyczył poszerzenia wiedzy jego uczestników na temat przedsiębiorczości. W trakcie warsztatów wypracowali oni oryginalne oferty wsi tematycznych, które m.in. dotyczyły wiosek: Piława Dolna – Wieś Magicznego Kamienia, Uciechów – Wioska Dobrego Humoru, Jodłownik – Wioska Leśnych Przygód, Roztocznik – Dolina Sześciu Stawów, Ostroszowice – Wioska Artystycznych Tradycji, Myśliszów – Podniebna Wieś, Jędrzejowice – Wioska Aktywnego Wypoczynku, Włóki – Tkacka Wieś.
Pani Joanna odegrała w tym projekcie kluczową rolę, opracowała jego koncepcję, poprowadziła warsztaty tańca dawnego i edukacyjną grę terenową z dziećmi, a także opracowała materiały informacyjne. Projektowi „Idea, która łączy…” towarzyszył film prezentujący działania jego uczestników. Dzięki liderom Stowarzyszenia „Razem dla wsi” i sołtys Joannie Pestkowskiej pokazano, że mała wiejska organizacja pozarządowa potrafi opracować znakomity projekt, w ogólnopolskim konkursie uzyskać na jego realizację kwotę prawie 100 tys. zł i skutecznie pomysł zrealizować. To duże osiągnięcie dla całej wspólnoty Owiesna.
W 2016 roku Stowarzyszenie zorganizowało kolejne przedsięwzięcia: „Dancing Pozarządowy” – warsztaty zwiększające poziom wiedzy o zasobach i funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w powiecie dzierżoniowskim dla działaczy III sektora sfinansowane ze środków Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, wieczornicę z okazji 11 listopada „Pamiętajmy”, projekty edukacyjne dla seniorów i zabawy dla dzieci.
Działacze organizacji pozarządowych gminy Dzierżoniów bardzo pozytywnie wyrażają się o działalności sołtys Joanny Pestkowskiej i Stowarzyszeniu „Razem dla wsi”. Podkreślają, że przygotowana oferta wsi tematycznej Owiesna zmobilizowała mieszkańców wiosek w całej gminie do podjęcia tej tematyki, a zaangażowanie pani Joanny i jej charyzma pozwalają na zaktywizowanie dużej grupy wolontariuszy i społeczników gotowych do pomocy i podejmowania nowych wyzwań na rzecz swojego środowiska. Również koleżanki i koledzy sołtysi z gminy Dzierżoniów wspierają w tych działaniach Joannę Pestkowską, podkreślając jej determinację, sprawność organizacyjną i osobiste zaangażowanie, które przeciera szlaki i mobilizuje społeczność całej gminy do wspierania rozwoju swojej małej ojczyzny.
Nie byłoby zapewne tak dynamicznego rozkwitu Owiesna, gdyby nie możliwość finansowania realizacji wielu zamierzeń z funduszu sołeckiego, wprowadzonego już w 2008 roku oraz nowego instrumentu wsparcia lokalnych społeczności, inicjatywy lokalnej. Źródłem finansowania sołectwa są również dotacje pozyskane z udziału w otwartych konkursach ofert gminy Dzierżoniów, powiatu dzierżoniowskiego, Funduszu Regionu Wałbrzyskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Właśnie z tych źródeł sfinansowano m.in. takie inwestycje komunalne we wsi, jak: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, plenerowe miejsce spotkań, instalacja lamp solarnych czy zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
Sołtys Joanna Pestkowska została „Kobietą przedsiębiorczą 2017 roku” w kategorii „Działalność społeczna, kulturalna i sportowa” za znaczący wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy Ziemi Dzierżoniowskiej. – Mój największy sukces i mieszkańców to wdrożenie oferty turystycznej wsi tematycznej „Owiesno – wieś okrągłego zamku”. Od września ubiegłego roku ruszyliśmy pełną parą – podkreśla laureatka.
Za osobiste zaangażowanie w pracy na rzecz wspólnoty sołeckiej Owiesna, nowatorskie podejście do roli sołtysa jako lidera i prawdziwego gospodarza wsi, charyzmę i odpowiedzialność za rozwój sołectwa pani Joanna Pestkowska została uhonorowana zaszczytnym tytułem „Sołtys Roku 2016”.

Grażyna Szady

Fot. archiwum sołectwa
Gazeta Sołecka, Nr 4(304), str. 6-7, 19

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

1. Aktywni mieszkańcy we własnoręcznie uszytych strojach.
2. Prace społeczne przy budowie nowego miejsca na ognisko
3. Spotkania z historią i kulturą na zamku w Owieśnie.
4. Sołtyska została wybrana „Kobietą przedsiębiorczą roku”.
5. Finał Konkursu „Sołtys Roku” odbył się w gmachu Senatu RP.