mntr2017
Zbieramy podpisy

Zbieramy podpisy

  Zachęcamy sołtysów do zbierania wśród mieszkańców sołectw podpisów pod projektem ustawy dającej sołectwom i sołtysom więcej praw. Wszyscy...

Sezon inwestycji drogowych rozpoczęty

Sezon inwestycji drogowych rozpoczęty

Dzięki dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych, spoza gminnych budżetów, mieszkańcy wielu gmin w Polsce będą mogli poruszać się lepszymi...

Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2017”

Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2017”

Znamy już laureatów 16. edycji ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku”. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem redaktor naczelnej „Gazety...

  • Zbieramy podpisy

    Zbieramy podpisy

  • Sezon inwestycji drogowych rozpoczęty

    Sezon inwestycji drogowych rozpoczęty

  • Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2017”

    Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2017”

list 2018

baner int 450-x-100px internetowy

superdeoa

akte2

Konferencja dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych – Warszawa

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji pt. „Osoby niepełnosprawne jako ważny potencjał rozwoju lokalnego rynku pracy”, która odbędzie sięw dniu 7 listopada 2014 r. w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie przyul. Marszałkowskiej 94/98 w godzinach 10.00 - 15.00 (rejestracja uczestników/czek rozpocznie się o godzinie 9.00).

 
Konferencja organizowana jest w ramach realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja projektu systemowego pt. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskichi małomiasteczkowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom/czkom tematyki sytuacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich dużego potencjału możliwego do wykorzystania na lokalnym rynku pracy. Podczas spotkania zostaną przedstawione liczne zagadnienia związane z wprowadzaniem na rynek pracy osób z niepełnosprawnością zarównoz perspektywy krajowej, jak i międzynarodowej. Społeczna odpowiedzialność biznesu i administracji w zarządzaniu różnorodnością omówiona zostanie na przykładzie rozwiązań skandynawskich. Przedstawione zostanie również zagadnienie telepracy jako skutecznego instrumentu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Realizatorzy projektu zaprezentują główne założenia programu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością z terenów wsi i małych miast "Postaw na pracę”. Analiza możliwości jego implementacji zostanie przeprowadzona podczas panelu dyskusyjnego. W ramach podsumowania niniejszej konferencji pracodawcy zaprezentują swoje doświadczenia w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 

Będziemy zaszczyceni, jeżeli przyjmą Państwo nasze zaproszenie do udziału w niniejszej konferencji!

Poniżej zamieszczamy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w konferencji w terminie do 4 listopada

 

Program konferencji do pbrania: plik .pdf
Formularz zgłoszenia do pobrania: plik .docx

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!