mntr2017
Zbieramy podpisy

Zbieramy podpisy

  Zachęcamy sołtysów do zbierania wśród mieszkańców sołectw podpisów pod projektem ustawy dającej sołectwom i sołtysom więcej praw. Wszyscy...

Sezon inwestycji drogowych rozpoczęty

Sezon inwestycji drogowych rozpoczęty

Dzięki dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych, spoza gminnych budżetów, mieszkańcy wielu gmin w Polsce będą mogli poruszać się lepszymi...

Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2017”

Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2017”

Znamy już laureatów 16. edycji ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku”. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem redaktor naczelnej „Gazety...

  • Zbieramy podpisy

    Zbieramy podpisy

  • Sezon inwestycji drogowych rozpoczęty

    Sezon inwestycji drogowych rozpoczęty

  • Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2017”

    Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2017”

wrzesien2018

baner int 450-x-100px internetowy

reutter2

akte2

Ogólnopolska kampania informacyjno - edukacyjna na rzecz przeciwdziałania występowaniu niskiej emisji „MISJA-EMISJA”

Misja-emisja” jest złożoną ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną, która stawia sobie za cel ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego niską emisją. Zostanie on osiągnięty poprzez poniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja, podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie proekologicznych sposobów ogrzewania, a także uświadomienie im korzyści wynikających likwidacji niskiej emisji.
Działania, których odbiorcami jest ogół społeczeństwa są realizowane za pośrednictwem trzech grup – jednostek samorządu terytorialnego (gmin), przedsiębiorstw, a także edukatorów. Każda z tych grup będzie odgrywała istotną rolę w osiągnięciu założonych celów i dla każdej z nich zostały przygotowane inne zadania. Kampania jest przeprowadzona pod hasłem „Misja-emisja”, przez co chcemy podkreślić, że walka z niską emisją jest zadaniem – misją, której realizacji powinien podjąć się każdy – 
gmina, przedsiębiorstwo ciepłownicze, edukatorzy, mieszkańcy. Wiodącym elementem kreacji jest postać Dymskiego, który nie tylko pełni rolę edukatora, doradcy i mentora, ale także pozytywnego bohaterem kampanii. Dymski to dzielny pogromca dymonów (trujących dymów, powstałych na skutek niskiej emisji), który ma ułatwić społeczeństwu zrozumienie idei walki z niską emisją. Do jego osoby odwołują się filmy wideo, komiks, edukacyjna gra miejska, materiały promocyjne i informacje na stronie internetowej projektu. W ramach kampanii powstało kilka strojów Dymskiego, bazujących na wyglądzie postaci z komiksu. 
Zostały one uszyte w kilku rozmiarach by postać ta mogła fizycznie pojawiać się (często nawet równocześnie) na różnych wydarzeniach, związanych z promocją projektu (np. konferencji prasowej, grze miejskiej, dniach otwartych ciepłowni itp.). 
Kampania „Misja-emisja” jest realizowana od stycznia do grudnia 2014 r. i jest dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne Organizator kampanii:

ELEMENTY KAMPANII
- Konkurs dla gmin „Gmina z misją” (styczeń – wrzesień). Jego celem jest promocja inicjatyw podejmowanych przez gminy, mających na celu likwidację niskiej emisji. Przedmiotem jest upowszechnienie i uhonorowanie wszelkich podejmowanych przez gminy działań (informacyjnych, edukacyjnych i inwestycyjnych), zmierzających do likwidacji na ich terenie problemu likwidacji niskiej emisji.

- Konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcyjny „Lekcja o niskiej emisji” (styczeń – październik). Jego celem jest przybliżenie uczniom zagadnień związanych z niską emisją, rozwijanie postawy ekologicznej i aktywizacja środowiska nauczycielskiego.- Inicjatywa „Ciepło, cieplej… ciepłownia” (cały okres trwania projektu). W jej ramach chcemy zachęcić ciepłownie do zorganizowania imprezy na swoim terenie pod wspólną nazwą „Dni otwarte ciepłowni”, której tematem przewodnim będzie likwidacja niskiej emisji.- Konferencja dla gmin „Niska emisja – poważny problem” (luty). Podczas niej uczestnicy poznali m.in. możliwości uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć, mających na celu likwidację niskiej emisji, a także dowiedzieli się jak przygotować „Plany gospodarki niskoemisyjnej dla gmin”.- Gra miejska „Porwanie Dymskiego” (maj). Uczestnicy zabawy, przemieszczając się po mieście w celu wykonywania zadań, będą zobowiązani do rozdawania ulotek, a także objaśniania idei przedsięwzięcia i tego, czym jest zagrożenie niską emisją wszystkim zainteresowanym wydarzeniem osobom. W ramach gry powstaną także murale dotyczące tematyki kampanii.- Komiks „Dymski kontra demony” (luty). Dla dzieci i młodzieży, które będą brały udział w programie edukacyjnym, realizowanym w ramach projektu „Misja-emisja” (np. w ramach Dni Otwartych Ciepłowni, czy też konkursu dla gmin), został przygotowany komiks. Jego bohaterem jest Dymski, który walczy z niską emisją i uświadamia czytelnikom, jakie zagrożenia się z nią wiążą.- Spoty filmowe promują kampanię, a tym samym prezentowały zagrożenia zdrowotne i środowiskowe wynikające m.in. z palenia odpadów w piecach domowych. Spoty będą zamieszczone na stronie internetowej www.misja-emisja.pl, na kanale Youtube, a także na profilu projektu „Misja-emisja” na Facebooku.- Portal internetowy www.misja-emisja.pl (cały okres trwania projektu). Jego cel to dostarczenie informacji na temat zagrożeń, wynikających z niskiej emisji oraz korzyści, jakie niesie za sobą korzystanie z ekologicznych źródeł energii, prezentacja dobrych praktyk w zakresie walki z niską emisją, a także proekologicznych urządzeń, służących do spalania paliw w sektorze komunalno-bytowym.- Konferencje prasowe (styczeń, grudzień, Warszawa). Rozpoczeły i podsumują projekt.- Dodatki tematyczne do „Przeglądu Komunalnego” (luty i grudzień), stanowiące materiał informacyjno-edukacyjny na temat problemu niskiej emisji, a także dobrych praktyk w zakresie walki z tym problemem.

KONTAKT:
Tomasz Szymkowiak
Koordynator projektu „Misja-emisja”

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Tel. +48 61 655 81 06 Tel. Kom. 660 762 419 Maria Heimann Sekretariat projektu ,,Misja- emisja” Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Tel. +48 61 655 81 35 Tel. Kom. 784 001 823