mntr2017
Sezon inwestycji drogowych rozpoczęty

Sezon inwestycji drogowych rozpoczęty

Dzięki dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych, spoza gminnych budżetów, mieszkańcy wielu gmin w Polsce będą mogli poruszać się lepszymi...

Agrotech w zimowej aurze

Agrotech w zimowej aurze

Od 16 do 18 marca w Kielcach odbywały się XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech, jedna z największych w Europie imprez...

Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2017”

Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2017”

Znamy już laureatów 16. edycji ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku”. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem redaktor naczelnej „Gazety...

  • Sezon inwestycji drogowych rozpoczęty

    Sezon inwestycji drogowych rozpoczęty

  • Agrotech w zimowej aurze

    Agrotech w zimowej aurze

  • Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2017”

    Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2017”

kw2018

Autostrada450x100px

baner int 450-x-100px internetowy

reutter2

 

akte2

Ogólnopolska kampania informacyjno - edukacyjna na rzecz przeciwdziałania występowaniu niskiej emisji „MISJA-EMISJA”

Misja-emisja” jest złożoną ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną, która stawia sobie za cel ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego niską emisją. Zostanie on osiągnięty poprzez poniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja, podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie proekologicznych sposobów ogrzewania, a także uświadomienie im korzyści wynikających likwidacji niskiej emisji.
Działania, których odbiorcami jest ogół społeczeństwa są realizowane za pośrednictwem trzech grup – jednostek samorządu terytorialnego (gmin), przedsiębiorstw, a także edukatorów. Każda z tych grup będzie odgrywała istotną rolę w osiągnięciu założonych celów i dla każdej z nich zostały przygotowane inne zadania. Kampania jest przeprowadzona pod hasłem „Misja-emisja”, przez co chcemy podkreślić, że walka z niską emisją jest zadaniem – misją, której realizacji powinien podjąć się każdy – 
gmina, przedsiębiorstwo ciepłownicze, edukatorzy, mieszkańcy. Wiodącym elementem kreacji jest postać Dymskiego, który nie tylko pełni rolę edukatora, doradcy i mentora, ale także pozytywnego bohaterem kampanii. Dymski to dzielny pogromca dymonów (trujących dymów, powstałych na skutek niskiej emisji), który ma ułatwić społeczeństwu zrozumienie idei walki z niską emisją. Do jego osoby odwołują się filmy wideo, komiks, edukacyjna gra miejska, materiały promocyjne i informacje na stronie internetowej projektu. W ramach kampanii powstało kilka strojów Dymskiego, bazujących na wyglądzie postaci z komiksu. 
Zostały one uszyte w kilku rozmiarach by postać ta mogła fizycznie pojawiać się (często nawet równocześnie) na różnych wydarzeniach, związanych z promocją projektu (np. konferencji prasowej, grze miejskiej, dniach otwartych ciepłowni itp.). 
Kampania „Misja-emisja” jest realizowana od stycznia do grudnia 2014 r. i jest dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne Organizator kampanii:

ELEMENTY KAMPANII
- Konkurs dla gmin „Gmina z misją” (styczeń – wrzesień). Jego celem jest promocja inicjatyw podejmowanych przez gminy, mających na celu likwidację niskiej emisji. Przedmiotem jest upowszechnienie i uhonorowanie wszelkich podejmowanych przez gminy działań (informacyjnych, edukacyjnych i inwestycyjnych), zmierzających do likwidacji na ich terenie problemu likwidacji niskiej emisji.

- Konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcyjny „Lekcja o niskiej emisji” (styczeń – październik). Jego celem jest przybliżenie uczniom zagadnień związanych z niską emisją, rozwijanie postawy ekologicznej i aktywizacja środowiska nauczycielskiego.- Inicjatywa „Ciepło, cieplej… ciepłownia” (cały okres trwania projektu). W jej ramach chcemy zachęcić ciepłownie do zorganizowania imprezy na swoim terenie pod wspólną nazwą „Dni otwarte ciepłowni”, której tematem przewodnim będzie likwidacja niskiej emisji.- Konferencja dla gmin „Niska emisja – poważny problem” (luty). Podczas niej uczestnicy poznali m.in. możliwości uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć, mających na celu likwidację niskiej emisji, a także dowiedzieli się jak przygotować „Plany gospodarki niskoemisyjnej dla gmin”.- Gra miejska „Porwanie Dymskiego” (maj). Uczestnicy zabawy, przemieszczając się po mieście w celu wykonywania zadań, będą zobowiązani do rozdawania ulotek, a także objaśniania idei przedsięwzięcia i tego, czym jest zagrożenie niską emisją wszystkim zainteresowanym wydarzeniem osobom. W ramach gry powstaną także murale dotyczące tematyki kampanii.- Komiks „Dymski kontra demony” (luty). Dla dzieci i młodzieży, które będą brały udział w programie edukacyjnym, realizowanym w ramach projektu „Misja-emisja” (np. w ramach Dni Otwartych Ciepłowni, czy też konkursu dla gmin), został przygotowany komiks. Jego bohaterem jest Dymski, który walczy z niską emisją i uświadamia czytelnikom, jakie zagrożenia się z nią wiążą.- Spoty filmowe promują kampanię, a tym samym prezentowały zagrożenia zdrowotne i środowiskowe wynikające m.in. z palenia odpadów w piecach domowych. Spoty będą zamieszczone na stronie internetowej www.misja-emisja.pl, na kanale Youtube, a także na profilu projektu „Misja-emisja” na Facebooku.- Portal internetowy www.misja-emisja.pl (cały okres trwania projektu). Jego cel to dostarczenie informacji na temat zagrożeń, wynikających z niskiej emisji oraz korzyści, jakie niesie za sobą korzystanie z ekologicznych źródeł energii, prezentacja dobrych praktyk w zakresie walki z niską emisją, a także proekologicznych urządzeń, służących do spalania paliw w sektorze komunalno-bytowym.- Konferencje prasowe (styczeń, grudzień, Warszawa). Rozpoczeły i podsumują projekt.- Dodatki tematyczne do „Przeglądu Komunalnego” (luty i grudzień), stanowiące materiał informacyjno-edukacyjny na temat problemu niskiej emisji, a także dobrych praktyk w zakresie walki z tym problemem.

KONTAKT:
Tomasz Szymkowiak
Koordynator projektu „Misja-emisja”

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Tel. +48 61 655 81 06 Tel. Kom. 660 762 419 Maria Heimann Sekretariat projektu ,,Misja- emisja” Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Tel. +48 61 655 81 35 Tel. Kom. 784 001 823