Unia Europejska dla Ciebie

Unia Europejska dla Ciebie

  Dowiedz się dlaczego warto iść na eurowybory

Na co nam ta Unia?

Na co nam ta Unia?

– Dostajemy coraz mniej pieniędzy od Unii. A coraz więcej jej wpłacamy. To po co nam ta Unia? – Coraz częściej słyszę takie pytania od...

Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2018”

Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2018”

Znamy już laureatów 17. edycji ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku”.  Kapituła Konkursu pod przewodnictwem redaktor naczelnej „Gazety...

  • Unia Europejska dla Ciebie

    Unia Europejska dla Ciebie

  • Na co nam ta Unia?

    Na co nam ta Unia?

  • Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2018”

    Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2018”

07 2019

Ustawa o funduszu sołeckim weszła w życie

pre14

W dniu Święta Sołtysów – 11 marca br. w obecności ponad 100. sołtysów z całej Polski, prezesa KSS senatora Ireneusza Niewiarowskiego, władz woj. łódzkiego oraz gminy i powiatu łaskiego Prezydent RP Bronisław Komorowski uroczyście podpisał nowelizację ustawy o funduszu sołeckim. Ustawa weszła już w życie – z dniem 20. marca br.

Najważniejsze zmiany polegają na tym, że sołectwa będą mogły realizować wspólne przedsięwzięcia z sąsiednimi sołectwami, zwiększona będzie refundacja wydatków dla gminy z budżetu państwa o 10 pkt., sołtys będzie mógł poprawić wadliwy wniosek w ciągu 7 dni, zebranie wiejskie będzie mogło zmienić albo zmodyfikować przedsięwzięcia zgłoszone we wniosku.

Szczegóły w wywiadzie z I. Niewiarowskim w "Gazecie Sołeckiej" oraz w tekście ustawy