• Zobacz więcej
Dziś i jutro polskiego rolnictwa

Dziś i jutro polskiego rolnictwa

O tym, jaki jest stan polskiego rolnictwa, jakie w nim zaszły zmiany od naszego wejścia do UE i z jakimi problemami ono się boryka oraz jakie...

Najciekawsze Wsie z certyfikatami!

Najciekawsze Wsie z certyfikatami!

Dziesięć wsi odebrało certyfikaty uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi. Są to miejscowości gminne: Gniewino, Istebna, Jemielnica oraz wsie:...

Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2018”

Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2018”

Znamy już laureatów 17. edycji ogólnopolskiego Konkursu „Sołtys Roku”.  Kapituła Konkursu pod przewodnictwem redaktor naczelnej „Gazety...

 • Dziś i jutro polskiego rolnictwa

  Dziś i jutro polskiego rolnictwa

 • Najciekawsze Wsie z certyfikatami!

  Najciekawsze Wsie z certyfikatami!

 • Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2018”

  Laureaci Konkursu „Sołtys Roku 2018”

listopad2019

TRAINER baner-450-x-100-mm 2

ekotech 450x100

450x100px Agrotravel2019 Obszar roboczy 1

superdeoa

akte2

Styczeń

2019 01Jacek Piwowarski – Wiązownica Kolonia
Jacek Piwowarski – sołtys już siódmy rok i niekwestionowany lider sołectwa Wiązownica Kolonia w gminie Staszów w województwie świętokrzyskim jest znakomitym animatorem i samorządowcem, którego działalność daleko wykracza poza obszar sołectwa czy gminy, w której był radnym minionej kadencji. Obecnie jest radnym powiatu staszowskiego na lata 2018-2023. Prowadzi blog sołtysa wsi (soltyswsi.pl), w którym tak o sobie napisał:
„Urodziłem się 11 lutego 1977 roku. Z wykształcenia jestem filologiem polskim, ale ukończyłem również studia podyplomowe z historii i wiedzy o społeczeństwie. Przez osiem lat byłem nauczycielem w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku. Od 2004 do 2014 roku byłem wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Wsi Bukowa „Bukowianie". Przez dwa lata prowadziłem jako redaktor naczelny „Gazetę Lokalną Osiek". Jestem współautorem książki „Bukowa i Bukowianie. Historia wsi i ludzi". Ukończyłem Szkołę Liderów (ABC Liderstwa) i jestem alumnem VIII edycji Programu Liderzy PAFW (Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności). Od kilku lat zajmuję się wprowadzaniem dorosłych w świat Internetu jako Latarnik Polski Cyfrowej oraz wpieraniem organizacji pozarządowych w nowych technologiach jako Mobilny Doradca ICT. Przez 6 lat byłem przewodniczącym rady sołeckiej, a od 14 października 2012 roku piastuję funkcję sołtysa. 18 kwietnia 2013 roku postało, dzięki inicjatywie kilkunastu mieszkanek i mieszkańców Wiązownicy, Stowarzyszenie Dolina Kacanki, którego jestem prezesem" – tak o sobie zwięźle pisze.
Gdy ponad 6 lat temu Jacek Piwowarski został wybrany sołtysem Wiązownicy Kolonii, w jego rodzinnej wiosce dużo było do zrobienia. To historyczna osada, o której początkach czytamy w blogu sołtysa, iż pierwsze udokumentowane wzmianki pochodzą z XIII wieku kiedy to książę Bolesław Wstydliwy w swoim dyplomie stwierdza, że wybudował w Zawichoście klasztor i szpital dla ubogich, który uposaża we włości i dochody ze wsi w tym Wiązownicy. Następnym dokumentem potwierdzającym jest „Wezounice que nuns ostrow dicitur", w którym to Wiązownica zostaje nadana klasztorowi franciszkanów w Zawichoście.
Za czasów Jana Długosza jest wsią królewską z kościołem p. w. św. Michała Archanioła i plebanem Janem Robociczem herbu Pierścień. We wsi było 45 łanów kmiecich i aż 2 karczmy. Nad rzeką stały 2 młyny: jeden królewski z łanem ziemi, drugi sołtysi, który dawał dziesięcinę plebanowi. W roku 1578 wieś liczyła 34 osad, 35 łanów, 1 chałupę, 4 ubogich osadników i 2 rzemieślników".
Młody i energiczny Jacek Piwowarski na początku swojego sołtysowania, nie wahał się interweniować u ówczesnych władz w gminie w kwestiach istotnych dla jego sołectwa wynikających z potrzeby i oczekiwań mieszkańców. I tak w sołectwie w ciągu sześciu ostatnich lat wyremontowano świetlicę wiejską „Jutrzenka" w dawnej szkole, a co roku są remontowane kolejne odcinki dróg lokalnych. Wiele mniejszych i większych inwestycji powstało w Wiązownicy dzięki funduszowi sołeckiemu. Z tego źródła mieszkańcy sfinansowali m.in. projekt placu zabaw i altany, których już sama budowa została pokryta ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Z funduszu sołeckiego wyremontowano też boisko, wybudowano parking i altanę, zagospodarowano teren przy świetlicy z miejscem na ognisko, zakupiono ławki i kosze oraz ogrodzenie, wytyczono bulodrom. Przebudowano też budynek byłego przedszkola na mieszkania socjalny i przeprowadzono kompleksową termomodernizację świetlicy. Przybliżona wartość inwestycji wykonanych we wsi za sołtysowania Jacka Piwowarskiego wynosi dwa i pół miliona złotych.
Jacek Piwowarski podkreśla, że bez dobrej współpracy z radą solecką w składzie: Katarzyna Mazgaj przewodnicząca, Wiesława Swatek, Monika Mystek i Roman Szczepański, trudno byłoby zrealizować wszystkie sołeckie przedsięwzięcia, również te finansowane z funduszu sołeckiego. Tylko w 2018 roku z tego źródła zaplanowano wykonanie projektu oświetlenia ulicznego, zakup materiałów na remont byłej zlewni mleka, zakup sprzętu sportowego, organizację festynu rodzinnego oraz utrzymanie w dobrym stanie zieleni.
Nie tylko samymi inwestycjami żyje Wiązownica Kolonia. W minionych 6 latach mieszkańcy sołectwa wspólnie ze swoim sołtysem zorganizowali dużo inicjatyw społecznych. Rokrocznie m. in. Organizują akcję pn. Wyrwij Chwasta polegająca na karczowaniu zakrzaczonych terenów i zbieraniu śmieci z terenów gminnych i przy drogach publicznych. Przy pomocy młodzieży zostały odnowione przystanki autobusowe oraz most na Kacance. Każdego roku mieszkańcy wraz ze Stowarzyszeniem „Dolina Kacanki" przygotowują EKO FESTYN, podczas którego zbierane są elektrośmieci oraz szczepione psy przeciwko wściekliźnie. W ciągu 5 lat uzbierano 6 ton elektroodpadów. Podczas EKO FESTYNU odbywają się ciekawe imprezy towarzyszące, w tym spotkania i konkursy, które promują ideę ekorozwoju tak wśród dzieci, jak i osób dorosłych. Impreza jest dofinansowywana ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.
Co roku podczas ferii w świetlicy jest organizowany turniej o Puchar Sołtysa w tenisie stołowym. Dzięki staraniom sołtysa Piwowarskiego zakupiono sprzęt do gry w petanque i na sołeckim bulodromie co roku odbywa się turniej sołectw i świetlic w tę grę.
Z kolei na przełomie sierpnia i września jest organizowany rajd rowerowy Tour de Kologne. Z inicjatywy sołtysa Piwowarskiego i Rady Sołeckiej uchwałą zebrania wiejskiego została przejęta na mienie gminne była zlewnia mleka, która jest regularnie odnawiana dzięki akcji „Nowe życie starej zlewni". W planach jest utworzenie w niej siłowni wiejskiej i szatni dla zawodników.
Wiele ciepłych słów pod adresem sołtysa Piwowarskiego płynie ze Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki" i stale współpracujących z panem Jackiem pań: Marii Swatek, wiceprezeski i Małgorzaty Skwarzec – skarbniczki Stowarzyszenia. Obie panie wspominają początki Stowarzyszenia, kiedy to Jacek Piwowarski mocno go wspierał w pierwszych miesiącach funkcjonowania. Wtedy też realizowane były takie inicjatywy, jak prowadzenie przez Jacka Piwowarskiego zajęć komputerowych dla mieszkańców wsi jako Latarnika Polski Cyfrowej. Potem zaś jako Mobilny Doradca w Programie Sektor 3.0 wspierał lokalne organizacje pozarządowe w wykorzystaniu nowych technologii w społecznym działaniu.
Członkinie Stowarzyszenia podkreślają również wiele wspólnych inicjatyw sołecko-stowarzyszeniowych, na przykład organizowane co kwartał „Wietrzenie szafy" czyli oddawanie nie zniszczonej odzieży dla potrzeb innych osób. Podkreślają także zaplanowanie i realizację wraz z sołtysem i radą sołecką obchodów 760. rocznicy powstania wsi Wiązownica, podczas których m.in. promowano wieś i działalność Stowarzyszenia " Dolina Kacanki".
Sołtys Piwowarski aktywnie działa w organizacjach sportowych, m.in. w Wiejskim Klubie Sportowym Polesie Wiązownica. Jest członkiem Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej, a także absolwentem Programu PAWF. W 2014 roku został najlepszym sołtysem Ogólnopolskiego Turnieju Sołtysów w Wąchocku. A prowadzony przez niego blog www.soltyswsi.pl zdobył nagrodę publiczności w Konkursie Sołectw@ w sieci.
Co roku Jacek Piwowarski angażuje się w akcję Masz Głos Masz Wybór.
A w 2016 roku sołectwo Wiązownica Kolonia zostało wyróżnione w konkursie Super Samorząd w kategorii „Przestrzeń dla ludzi". Priorytetem w działalności sołtysa Piwowarskiego jest opracowanie i wdrożenie kompleksowej usługi wioski tematycznej tak, aby mieszkańcy mogli korzystać finansowo z rozwoju turystyki wiejskiej. We wsi znajduje się zabytkowy budynek szkoły z 1909 roku, który mieszkańcy chcą wyremontować i przywrócić do życia jako miejsce promujące lokalną historię i edukację ekologiczną.
Za swoją działalność na rzecz sołectwa Wiązownica Kolonia, a także dla całej społeczności miasta i gminy Staszów za szerzenie edukacji informatycznej, propagowanie samorządności na forum lokalnym oraz aktywność w organizacjach stowarzyszeniowych sołtysów Jacek Piwowarski został uznany za jednego z dwunastu najlepszych sołtysów w Polsce w Konkursie „Sołtys Roku 2017" organizowanym przez redakcję „Gazety Sołeckiej" i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów".

Grażyna Szady
Fot. archiwum sołectwa
Gazeta Sołecka, nr 1/2019, str. 6-7, 8

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Na zdjęciach:

1. Mieszkańcy uczcili 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Chętnych do udziału w Turnieju o Puchar Sołtysa nie brakowało.
3. Młodzież z sołectwa chętnie uczestniczy w inicjatywach organizowanych przez sołtysa m.in. wyścigach rowerowych.
4. Jacek Piwowarski w gronie najlepszych Sołtysów Roku 2017.
5. Sołtys z nagrodą publiczności w Konkursie Sołectwa@ w sieci.
6. Zimowe sołeckie atrakcje – kulig z pieczeniem kiełbasek, jednak z wielu inicjatyw sołtysa